Van Eck Bedrijfshygiëne

Van Eck Bedrijfshygiëne B.V. is al sinds 1989 een begrip op het gebied van desinfectie en plaagdierbestrijding in tuinbouwsector, dierhouderij en levensmiddelenindustrie. Als het gaat om verduurzaming en innovatie binnen de branche loopt Van Eck voorop.

Dit is waarom Van Eck Bedrijfshygiëne een Groene Pluim verdient

Van Eck Bedrijfshygiëne sleepte de Groene Pluim vooral in de wacht vanwege de impact die het bedrijf weet te maken in de keten. Samen met partners worden oplossingen gezocht voor de uitdagingen binnen de keten. Ook in het eigen bedrijf is oog voor duurzame productie. Zo kon Van Eck de uitstoot van CO2 drastisch terugdringen dankzij het gebruik van houtpellets in het Thermokill proces. Dit is een specifieke methode om bloedluis in de pluimveehouderij door verhitting te bestrijden. Van Eck is erkend leerbedrijf en zet zicht tevens in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

 • Doel 8: Eerlijk werk en economische groei
  Met behulp van lokale instanties worden arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder betimmering en assemblage door de medewerkers van de sociale werkplaats. Van Eck biedt daarnaast als erkend leerbedrijf ook leerplaatsen voor BBL-studenten en geeft hiermee praktijk ervaring door aan de nieuwe generatie.
 • Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie
  Door het gebruik van NTA 8080 houtpellets in plaats van stookolie in het Thermokill proces is de uitstoot van CO2 bij werkzaamheden bij klanten drastisch teruggedrongen. Met behulp van de OBAS-systemen in de afwatering van de organisatie wordt het afvalwater gefilterd teruggegeven aan de riolering van de gemeente Son en Breugel.
 • Doel 13: Klimaatactie
  Op het dak van Van Eck Bedrijfshygiëne B.V. liggen zonnepanelen, die samen jaarlijks ongeveer 1.400.000 kWh stroom opwekken. Dankzij innovatieve oplossingen èn investeringen in mobiele accu’s, kan de zelf opgewekte energie op locatie bij de klant worden ingezet.
 • Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
  Van Eck Bedrijfshygiëne B.V. is trotse sponsor van de IJsbaan in Son en Breugel, de sportvereniging en van deelnemers van de Aple d’HuZes. Met de werkgroep Monitoring Kritische Stoffen wordt met partners in de keten gekeken naar oplossingen voor specifieke en maatschappelijke problemen binnen de keten. Deze kennis en ervaring wordt onderling uitgewisseld.

Kortom: volgens de accreditatiecommissie van de Groene Pluim is Van Eck ambitieus waar het gaat om de vier geselecteerde SDG’s. Deze erkenning is dan ook dubbel en dwars verdiend!

2e Contactpersoon: Paul van Eck (DGA)