Van Haperen Dakbedekkingen

Profiel

Van Haperen dakbedekking b.v. is een familiebedrijf opgericht in 1975 en de huidige directeur is de tweede generatie. Er zijn binnen het bedrijf circa 40 medewerkers werkzaam. Van Haperen dakbedekkingen B.V. richt zich op de totale dakenmarkt zoals nieuwbouw, renovatie, onderhoud en beheer.
De Slogan van Van Haperen is SAMEN NAAR DE TOP. Zij geloven in samenwerking tussen medewerkers, partners, de klant en andere betrokkenen. Door naar elkaar te luisteren, elkaars mogelijkheden te benutten en elkaars wensen en eisen te bespreken een optimaal eindresultaat behalen.
Als dakbedekkingsbedrijf speelt van Haperen in belangrijke rol om gebouwen te verduurzamen. Dakbedekking speelt een rol bij zowel isolatie als bij energieopwekking en klimaatadaptatie. Denk hierbij aan zonnepanelen en groene daken.

Tijdens de werkzaamheden wordt ervoor gezorgd dat de dakdekker zich kan richten op zijn primaire taak. Hiervoor heeft Van Haperen B.V. een eigen materieeldienst die alle benodigdheden en papierwerk van te voren klaarmaakt. Er zijn binnen het bedrijf al veel verbeteringen doorgevoerd, zo zijn er veel prefab producten ontwikkeld die vooraf in eigen werkplaats(binnen) worden gemaakt en de documentenstroom is gedigitaliseerd.
Voor het tijdens de werkzaamheden ontstane afval heeft Van Haperen B.V. een eigen unieke en bijzondere milieustraat ingericht. Hier wordt het afval door de medewerkers zelf gescheiden en daar waar mogelijk weer ingezet (hergebruik). Dit maakt medewerkers bewust van de waarde van afvalscheiding en hergebruik.
Het informeren van betrokkenen over de werkzaamheden, de samenwerking opzoeken en overlast tot een minimum beperken dragen bij aan het beperken van overlast in de omgeving.
Van Haperen B.V. is een erkend leerbedrijf en werkt samen met Curio, het voormalig ROC. Stagiaires krijgen de kans om met het vak dakbedekker kennis te maken. Daarna kan een traject worden ingegaan bij externe vakopleiding Tectum waarbij ze telkens 3 weken werken en 1 week een theoretische opleiding volgen bij de externe opleider.
In het kader van de klimaat actie lopen er bij Van Haperen verschillende initiatieven. Zo is er in de kantoren LED verlichting aangebracht en zijn de lichtkoepels geïsoleerd tijdens de renovatie. Ook zijn er plannen om het dak van de bedrijfsgebouwen in te richten als showroom waarbij ook zonnepanelen worden neergelegd die het gebouw van elektriciteit zullen gaan voorzien. Verder komt er een sedum dak en wordt een deel van de gevel groen ingericht.
Van Haperen B.V. bezit een eigen machine park en heeft bij de personen auto’s gekozen voor elektrische auto’s. Als een auto wordt vervangen komt er een elektrische.
Helaas is er voor het materieel, zoals een kraan nog geen milieuvriendelijk alternatief.

Van Haperen werkt samen met partners om op het dak van de bedrijfshallen een showroom de realiseren. Door deze samenwerking kunnen allerlei type dakbedekking worden getoond en ook kan de klant mee worden genomen in de mogelijkheden om het duurzaam te doen. Ook de leveranciers kunnen gebruik maken van de presentatie ruimte bij Van Haperen
Er wordt samengewerkt met IKO eco-roof concepts: dit zijn 15 verwerkers die bij de fabrikant aan tafel zitten om te kijken naar mogelijkheden om het product nog verder te verduurzamen. IKO ECO Roof is een energiebesparend dak pakket met luchtzuiverende eigenschappen.
Van Haperen neemt deel in verschillende lokale ondernemersverenigingen. Daarnaast worden in de coronacrisis lokale ondernemers ondersteund. Klanten van Van Haperen krijgen bij opdracht een waardebon van een lokale ondernemer die door de coronacrises hard is geraakt om lokaal te besteden.

Conclusie van de accreditatie commissie

Volgens de accreditatiecommissie is Van Haperen koploper op het gebied van duurzaam ondernemen. Mede door de hoge persoonlijke gedrevenheid en betrokkenheid bij het familiebedrijf waar Duurzaam ondernemen geen wassen neus is maar een actueel onderwerp. Het bedrijf is in staat om zowel duurzame technieken en innovatieve ontwikkelingen op te pakken en te introduceren.