Van Wijlen

Profiel

Aannemersbedrijf Van Wijlen is al ruim 85 jaar de specialist en betrokken partner in infra, milieu, sport en groen. Van Wijlen is een echt familiebedrijf dat gestart is als eenmansbedrijf en zich heeft ontwikkeld tot een allround aannemersbedrijf. Het eenmansbedrijf werd gestart door Bart van Wijlen in 1934. Met de aanschaf van een tractor en een maaimachine worden boeren geholpen de oogst binnen te halen. In het oogstseizoen worden seizoenarbeiders ingeschakeld. Het loonbedrijf wordt in 1975 overgenomen door zoon Bert van Wijlen die het bedrijf op een aantal onderdelen vernieuwd. Asbestsanering wordt aan het loonbedrijf toegevoegd, wat een mooie aanvulling was op het grond-verzet. Na 5 jaar wordt vanwege de strenge wet- en regelgeving rondom asbest deze activiteit weer gestaakt.

Zowel Bart als Bert hebben sociale genen, Van Wijlen ondersteunt concrete doelen welke regionaal gebonden zijn. Ook sponsoren in natura komt regelmatig voor, het beschikbaar stellen van materi-eel, materiaal en vrijwilligers in het weekend.

Het klantenbestand wordt uitgebreid, van hoofdzakelijk boeren en tuinders, komen er ook opdrach-ten van de omliggende gemeenten. In 1990 gaat Van Wijlen samen met Kees Roovers aannemers-bedrijf en wordt Van Wijlen meer en meer een aannemersbedrijf. In 2004 doet de huidige directeur, Bart van Wijlen, zijn intrede. Een nieuwe generatie met nieuwe ideeën. In 2008 wordt het loonbedrijf opgeheven. Het saneren van land en waterbodems wordt aan de activiteiten toegevoegd. Op dit moment is er alleen nog het aannemersbedrijf onder leiding van Bart van Wijlen met de focus op infra, milieu, sport en groen.

In 2014 is er een nieuw pand gerealiseerd op de Heistraat 112A. Het pand heeft een energielabel A++++.

Aannemersbedrijf Van Wijlen BV vindt het belangrijk om efficiënte bedrijfsvoering te voeren met aandacht voor mens en milieu. De fysieke leefomgeving is ons bestaansrecht en Van Wijlen wil deze zo goed mogelijk achterlaten voor de volgende generaties. Alle medewerkers streven daarom naar een letterlijk en figuurlijk gezonde bedrijfsvoering, met de 3 P’s op het netvlies: People, Planet en Progress.

Bij het familiebedrijf Van Wijlen gaat men uit van sociale principes: Zaaien, Oogsten en Delen.

Van Wijlen B.V. heeft ongeveer 70 medewerkers in dienst en werkt met een flexibele schil van 30 medewerkers. Er is een aantal afdelingen op kantoor zoals de planning, calculatie en administratie. Daarnaast is er uiteraard de uitvoering en een werkplaats. Van Wijlen heeft veel machines in eigen beheer.

Op de werf is een grondbank aanwezig en deze biedt plaats voor een dependance van de milieu-straat voor inwoners van Sprang-Capelle.

De werkzaamheden worden voor 80% uitgevoerd bij de overheid en semioverheid.

BEVINDINGEN ACCREDITATIECOMMISSIE DE GROENE PLUIM BIJ VAN WIJLEN B.V.

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Van Wijlen B.V. heeft ongeveer 70 medewerkers in dienst en werkt met een flexibele schil van 30 medewerkers. Zij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarktkansen bijvoorbeeld Sinds 3 á 4 jaar is er een terrein medewerker met duidelijke taken. Kosten zijn laag en aansturing valt mee. De werf is altijd opgeruimd. Zowel voor het bedrijf als de medewerker een win-win situatie.

Daarnaast worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet bij bijvoorbeeld groen onderhoud. Met de inzet van Wajongers heeft Van Wijlen zowel positieve als negatieve ervaringen. Er worden geen medewerkers aangenomen maar gedetacheerd omdat het meestal seizoenswerk betreft.
Van Wijlen werkt hiervoor samen met Baanbrekers. Baanbrekers is de gecombineerde uitvoerings-organisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.

Van Wijlen B.V. is gecertificeerd conform Prestatie ladder socialer ondernemen (PSO) trede 3.

Van Wijlen B.V. heeft een eigen bedrijfsopleiding samen met een collega bedrijf. Hiermee wordt be-ter aangesloten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. Studenten werken vier dagen en krijgen 1 dag theorie. Dit gebeurt langs 3 lijnen: Infra, sport en groen. Studenten stromen uit met MBO-niveau 3.

Bij economische groei wordt achteruitgang van het milieu zoveel mogelijk voorkomen. Van Wijlen wil in 2023 klimaat neutraal zijn voor de eigen bedrijfsvoering.

Het wagenpark wordt beheerd met oog voor milieu. Niet klakkeloos vervangen maar blijven inzetten waar mogelijk. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de maaibootjes die ondanks hun leeftijd nog steeds worden ingezet.

De organisatie is opgebouwd uit zelfsturende teams die werken met verbeterborden op projectniveau om binnen en buitenwerk te verbinden en/of te verbeteren.

Ook bij Van Wijlen heeft de vergrijzing ingezet, maar er is geen specifiek leeftijdsbewust personeelsbeleid. Het is meer individueel maatwerk. De oudste medewerker is 72 en er zijn jonge instromers. Sommige senioren zou hij als meester willen zien die de leerlingen opleiden, maar dat lukt niet altijd.

Er vindt wel verjonging plaats en daar waar mogelijk worden ervaren medewerkers ingezet om de instromende medewerkers op te leiden.

Er is aandacht voor de medewerkers en zij hebben nagedacht over fijner werken. Dit is op een leuke en duidelijke wijze in beeld gebracht. Zie afbeelding hiernaast.

Door het bedrijf wordt gestreefd naar de hoogste medewerkerstevredenheid in de branche. Hierbij wordt niet alleen de medewerker naar zijn menig gevraagd, maar ook gevraagd om een oplossing of suggestie ter verbetering. De medewerkerstevredenheid lag bij de laatste meting op 7,8

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Binnen van Wijlen zijn de traditionele afvalstromen zoals PMD, GFT, papier, hout, metaal en een beetje sloop afval. Afvalscheiding gebeurt zoveel mogelijk bij de bron. Daarnaast wordt hergebruik gestimuleerd, ook bij de opdrachtgevers. Een mooi voorbeeld is het hergebruik van bestrating, er hoeven niet altijd nieuwe stenen worden ingezet, meestal is hergebruik goed mogelijk.

Bij de aanleg van kunstgras wordt het snijafval weer vrijgemaakt van vulmateriaal. Dit vulmateriaal kan weer opnieuw worden ingezet. Dit was tot voor kort nog niet mogelijk, maar nu kan het wel buiten de rubber korrels waar dat nog moeilijk voor is. Er is nu een 5de generatie kunstgrasvelden en er zijn hybride velden mogelijk waarbij echt gras door het kunstgras groeit. Dit hybride gras houdt meer (regen) water vast waardoor er minder sproeiwater nodig is. Soms is deze vorm nog lastig in het bestek.

Er wordt samengewerkt met externe partijen zoals Circulus. Hierbij krijgen restromen een toegevoegde waarde. Er wordt vanuit bermgras composiet gemaakt. Dit composiet is biobased, omdat er een organisch materiaal gebruikt wordt en deze natuurvezels worden samengevoegd met gerecyclede kunststof.

Gras uit een natuurgebied (vanaf arme grond) wordt ingezet als grondstof voor bio-based productie van bijvoorbeeld bermpalen of picnicktafels.

Van Wijlen gaat met de opdrachtgever niet alleen de discussie aan over hergebruik van bestrating maar ook over bijvoorbeeld de aanleg van groene parkeerplaatsen in plaats van asfalt.

Er wordt door Van Wijlen heel veel grond verplaatst, terwijl dit vaak goed elders weer zou kunnen worden toegepast. Een mooi voorbeeld waar dit gelukt is, is de inzet van grond, leemhoudend zand, uit de ecologische zone Reeshof heide, welke is ingezet in het project Ulvenhoutse Bos.

Doel 13: Klimaatactie

Klimaatactie neemt een belangrijke plek in de bedrijfsvoering van Van Wijlen B.V., er liggen zonne-panelen op het dak en er wordt gekeken naar de inzet van fossiele brandstoffen. Zo wordt de diesel waar mogelijk vervangen door HVO, zijn de lampen op de werf vervangen door LED verlichting en is het bedrijf niveau 5 gecertificeerd op de CO2 prestatie ladder.
Voor 2023 is de doelstelling van Van Wijlen 100% klimaatneutraal te ondernemen. Alle fossiele brandstoffen zijn dan vervangen om de fysieke leefomgeving  zo min mogelijk te belasten. Onlangs heeft Van Wijlen 6 nieuwe waterstofauto’s van het type Hyundai NEXO in gebruik genomen. Het tanken is echter nog wel problematisch maar Bart van Wijlen gaat ervan uit dat dit snel verbeterd.

Er wordt op dit moment nog een klein beetje gas gebruikt voor verwarming van de werkplaats en de gascleaner. Het elektrisch maken van zwaar materieel is lastig omdat hiervoor nog niet voldoende accucapaciteit beschikbaar is.
Van Wijlen streeft ernaar dat alle klanten fan worden en ook meegaan in het terugdringen van de CO2 emissie. Bij ieder project wordt deze optie actief aangeboden. Het is iets duurder (4%) maar dan is het werk wel CO2 neutraal. Aannemers en mensen die op het terrein komen krijgen een hanger waarop het reduceren van CO2 uitstoot staat uitgelegd.
Het gedrag van medewerkers heeft een hoge prioriteit en zit in de kernwaarden. Veel sturen op gedrag, het zit in de opleiding en klimaatbewust gedrag wordt steeds normaler. Op de achterkant van de deurhanger wordt dit ook nog een duidelijk gemaakt.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Op de website wordt gecommuniceerd over duurzaamheid en hoe dit wordt vormgegeven binnen Van Wijlen B.V.

Er wordt met veel verschillende partners gewerkt aan verduurzaming en arbeidsparticipatie. Voorbeelden zijn:

  • Staatsbosbeheer, het verwerken van het maaisel
  • Baanbrekers
  • Stichting Waalwijk CO2 vrij
  • Branche
  • Circulus
  • Klanten
  • Scholen
  • Gemeente Waalwijk en omliggende gemeenten
  • VNO-NCW

De directeur is lid van duurzaamheid initiatieven en participeert actief in Stichting Waalwijk CO2

Er wordt met onderwijsinstelling Curio samengewerkt om medewerkers MBO-niveau 3 te laten behalen. (werk-leerplekken).

Bart van Wijlen B.V. is lid van VNO-NCW en neemt deel aan diverse kennissessies. Het werken met zelfsturende teams geeft directeur Bart van Wijlen de ruimte om kennis te delen en bij te dragen aan allerlei initiatieven op het gebied van duurzaamheid. Hij vindt echter wel dat dit ook iets moet opleveren.

DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE EN -MANAGEMENT

Als Groene Pluimhouder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken vooroplopen:

Duurzaamheidstrategie
De ambitie voor duurzaam en klimaatneutraal ondernemen ligt hoog. Voor 2023 is de ambitie klimaat neutraal.

Duurzaamheidsmanagement
De directeur maakt een zeer betrokken indruk, hij is ook zeer bewust minder met de uitvoering bezig en meer met duurzaamheid en kansen voor verbetering. Het werken met zelfsturende teams geeft hem die mogelijkheid.
Intern wordt over deze ambitie goed gecommuniceerd en de medewerkers zijn op hoogte van de kernwaarden. Extern worden klanten betrokken en uitgenodigd mee te gaan in de ambitie.
Voor een tweede locatie, Labbegat is de uitdaging aangegaan om in een natuurgebied een klimaat neutraal bedrijf neer te zetten binnen 2 jaar.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie heeft Van Wijlen B.V. op het gebied van duurzaam ondernemen een hoge ambitie.

Van Wijlen B.V. in Sprang-Capelle is een duurzame koploper en is regionaal een voorbeeld voor andere bedrijven. Zij gaan lokale partnerschappen aan en nemen daarin een voortrekkersrol.

De accreditatiecommissie is positief over de ambitie die het bedrijf heeft en de stappen die tot op heden gezet zijn.

Van Wijlen B.V. in Sprang-Capelle verdient De Groene Pluim. In de toekomst zal met het hoge ambi-tieniveau Van Wijlen B.V. zeker in staat zijn de Groene Pluim te behouden en een echte inspiratie-bron te zijn voor anderen op het gebied van Duurzaam en klimaatneutraal ondernemen.

SLOTWOORD

Dit is de zevenentwintigste Groene Pluim die wordt uitgereikt, het is de tweede pluim in de gemeente Waalwijk. Een teken dat pareltjes op het gebied van duurzaam ondernemen in deze gemeente zeker te vinden zijn.

Hiermee kunnen de ondernemers in Waalwijk en omgeving hun voordeel doen en natuurlijk ook de andere Groene Pluimhouders die een actief netwerk aan het vormen zijn.

Zo staat duurzaamheid in Waalwijk stevig op de kaart en zijn er voldoende mooie voorbeelden ter inspiratie van andere ondernemers.

Het is de 27ste Groene Pluim die wordt uitgereikt, het netwerk groeit gestaag door. Het toont des te meer dat Duurzaam Ondernemen door steeds meer bedrijven wordt omarmt. Het netwerk groeit en steeds meer duurzame inspiratie kan worden gedeeld.