Vermeulen Groep

Vermeulen Groep is specialist op het gebied van duurzaam onderhoud van het wegennet. Met ongeveer 180 medewerkers en 1500 materieelstukken werkt Vermeulen Groep aan wegonderhoud, groenvoorziening, incident management en asset management. Duurzaamheid, Innovatie, Werkgeluk, Ervaring en Veiligheid zijn de kernwoorden van de organisatie.

Dit is waarom Vermeulen Groep een Groene Pluim verdient

Vermeulen Groep streeft in het gehele proces naar duurzaamheid, circulariteit en MVO. De organisatie speelt een belangrijke rol in de transitie naar een duurzamere infrasector. Samen met de ketenpartners en belanghebbenden worden kansen aangegrepen en ideeën geconcretiseerd.

Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

 • Doel 8: Eerlijk werk en economische groei
  Vermeulen groep kijkt bij aanbestedingen of interne processen specifiek naar kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De organisatie behaalde het SEBO-keurmerk en de Prestatieladder Sociaal Ondernemen Trede 3. Vermeulen werkt nauw samen met MBO-Rijnland en Sterk Techniekonderwijs om studenten en toekomstige collega’s enthousiast te maken voor de infrasector en biedt veel stage- en afstudeerkansen. Ervaren medewerkers treden op als mentor en leren zo het vak aan de jongeren. Vermeulen zet stevig in op veilige en goede arbeidsomstandigheden en heeft aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Er is een aantrekkelijke seniorenregeling.
 • Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie
  Vermeulen Groep heeft een eigen interne tak duurzaamheid en innovatie. Er is veel aandacht voor (hergebruik van) materialen, grondstofgebruik en energiebronnen. Voor de tijdelijke verkeersborden zocht Vermeulen een oplossing om deze opnieuw te kunnen gebruiken. Ook plaatst Vermeulen recylebare reflectorpaaltjes gemaakt van BioBound: een combinatie van gerecycled plastic en olifantsgras. Daarnaast zoekt Vermeulen duurzamere vormen van asfalt. Zo is er een pilot met Harsfalt, waarbij de reguliere bitumen vervangen zijn door een 100% biologisch bindmiddel.
 • Doel 13: Klimaatactie
  Op de loods van Vermeulen Groep zijn 472 zonnepanelen geplaatst. In verband met de teruglevercapaciteit is dit het maximumaantal. Energieneutraal worden vraagt om investeringen, aanpassingen en langdurige samenwerking om de continuïteit te borgen. De organisatie is hierin ambitieus en laat dit ook zien in aanbestedingscontracten met bijvoorbeeld de provincie. Een adviseur richt zich op de verduurzaming van het materieel. Veel materieel, denk aan walsen, gereedschap, zitmaaiers, asfaltketen, maaiboten, poolauto’s en werkbussen zijn geëlektrificeerd of zijn hybride. Vermeulen past ecologisch bermbeheer en ecologisch kappen toe, wat een positieve bijdrage levert aan de biodiversiteit.
 • Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
  Vermeulen Groep gaat veel samenwerkingen aan om verduurzaming en circulariteit in de keten te bevorderen. In de diverse netwerken en collectieven waarbij Vermeulen is aangesloten, worden innovatieve ideeën uitgewisseld, werken bedrijven samen en inspireren zij elkaar op vlak van verduurzaming, MVO en circulariteit. Het Grondstoffen Collectief is hier een voorbeeld van. Hierbij werken partners met elkaar aan het hoogwaardig en meervoudig verwerken van regionale reststromen. Vermeulen Groep wil voor anderen een inspiratiebron zijn en communiceert daarom actief over de eigen initiatieven.

Manager Duurzaamheid en Innovatie bij de Vermeulen Groep: Eelke Siersema