Versteden Fiberglass Piping Systems

Profiel

Versteden B.V. is gespecialiseerd in de fabricage en montage van glasvezelversterkte leidingsystemen (Polyester, Vinylester of Epoxy) die een degelijke en duurzame vervanging bieden van metalen leidingsystemen in bepaalde (industriële) toepassingen. Waarbij leidingsystemen in metalen en meer in het bijzonder stalen varianten een technische levensduur hebben van ±15 jaar, kunnen de leidingsystemen het van Versteden tenminste 150 jaar volhouden. Versteden bestaat nu 42 jaar.

Een breed scala produkten maakt het de gebruikers (veelal industrie) van leidingsystemen gemakkelijk om te kiezen uit de juiste materialen voor elke toepassing. Met meer dan 42jaar ervaring en ongeveer 100 medewerkers is Versteden marktleider in FRP (Fiber Reinforced Plastics – glasvezelversterkte kunststoffen) leidingsystemen in de Benelux. Detail engineering, planning en projectbeheer vinden plaats in de fabriek te Bergen op Zoom.

Door gespecialiseerd personeel worden alle leidingen, fittingen en flenzen in eigen beheer gemaakt. Een aparte prefabricageafdeling maakt van alle componenten hanteerbare leidingstukken welke vervolgens door het eigen montageteam op locatie worden geplaatst.

Een bewuste en unieke positionering op de markt: ontwikkeling, engineering, produktie en montage in één hand. En NEN-EN-ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Deze aanpak stelt hen in staat om volledige projecten te realiseren (advies, engineering, produktie en installatie) met inbegrip van het vereiste projectmanagement. Met andere woorden: turnkey projecten in FRP leidingsystemen.

BEVINDINGEN VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE DE GROENE PLUIM

Uit het door de accreditatiecommissie opgestelde rapport is onderbouwd dat Versteden De Groene Pluim heeft verdiend, om de volgende redenen:

Duurzaamheidstrategie

Versteden B.V. heeft geen specifieke duurzaamheidsstrategie, noch dat het in een ondernemingsbeleidsverklaring is opgenomen, maar vanuit de missie/ visie en de kernwaarden komt een beeld naar voren waar duurzaamheid in de poriën zit. Hart voor duurzame technologie, voor de medewerkers, voor de gebruikers van de systemen, voor de betrokken marktpartners, voor het milieu en vooral vertrouwen in de toekomst.

Duurzaamheidsmanagement

De betrokkenheid van de directie en medewerkers van Versteden is heel erg groot. Versteden kenmerkt zich door een laag verloop, met een passie voor de combinatie van HighTech èn vakbekwaamheid. In de voorbereiding op en de gehouden auditgesprekken, de presentaties door Versteden tezamen met een rondleiding in de produktiehallen, blijkt een totale toewijding aan deze duurzame technologie, die nog enorme potentie in zich heeft.

Uit de activiteiten en de initiatieven, ook met inzet voor de energietransitie, maatschappelijke betrokkenheid en de Start-Up met de TU Delft en overige betrokkenen in deze technologie blijkt de grote betrokkenheid bij MVO. De kernwaarden, besproken tijdens de audit, zijn intrinsiek, vanuit het hart geformuleerd.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE DE GROENE PLUIM

Het is een terechte ambitie van Versteden B.V. om in de komende jaren uit te groeien naar een fabrikant van produkten en realisator van systemen die een impuls leveren aan verdergaande duurzaamheid van dergelijke systemen. Versteden B.V. spant zich in om de visie op deze technologie van glasvezelversterkte kunststoffen (FRP) uit te dragen aan organisaties en samenwerkingsverbanden die oprecht geïnteresseerd zijn in deze duurzame technologie; dit ter vervanging van bestaande leidingsystemen en tevens in nieuwe (ook nu nog) onbekende toepassingen. Er is een groot potentieel voor deze technologie, nu en in de toekomst. Een goede stap voorwaarts voor de maatschappij!

De accreditatiecommissie is vol lof over de prestaties die tot op heden geboekt zijn, het is een Groene Pluim waardig.

CONSTATERINGEN

Goal 8: Eerlijk werk & economische groei

 • Realisatie van een passende huisvesting, nu 3 jaar in gebruik, welke de groeistrategie heeft ondersteund. Het verbeterde produktiesysteem is er met een goede inrichting, procesgang en lay-out volledig in tot zijn recht gekomen.
 • Verdergaande inzet op duurzame arbeidsplaatsen de flexibele schil wordt kleiner gemaakt door een groep van 12 mensen in vaste dienst te nemen.
 • Er is weinig verloop wat enerzijds een compliment is, maar anderzijds zorgt voor een verouderend medewerkersbestand.
 • Ook participeert Versteden B.V. enthousiast in “Kijk binnen bij Bedrijven” georganiseerd door “Samen in de Regio”, waarbij werkzoekenden zich persoonlijk vrijblijvend kunnen oriënteren op vacatures. Versteden heeft de nodige geïnteresseerden waaronder jongeren kunnen bereiken.
 • Versteden voert een beleid voor brede arbeidsparticipatie, ze hebben o.a. 2 mensen in dienst met verstandelijke beperkingen/ ontwikkelachterstanden en 2 statushouders.


Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie

 • Versteden zet duurzame produkten/ systemen op de markt die in bepaalde niche markten een traditionele technologie langzaam aan het verdringen is. Dat uit zich in een extreme verlenging van de levensduur van datgene wat Versteden op de markt zet. Zijnde een technische levensduur verlenging van meer dan factor 10, afhankelijk van de technische toepassing.
 • Arbeidsomstandigheden en milieuzorg zijn op een prima niveau en hierop wordt continue verbeterd. Milieubelastende stoffen worden vervangen door niet-belastende.
 • Versteden verzorgt het proces van ontwerp, engineering tot en met de montage bij haar klanten op projectmatige wijze. Een van de USP’s waardoor ze marktleider zijn in de Benelux.


Goal 13: Klimaatactie

 • De nieuwe huisvesting met verbeterde processen en faciliteiten levert ook een forse verbetering op van de energieprestaties t.o.v. hun vorige huisvesting. Het is ook geschikt voor komende verdergaande energiereductieprogramma’s.


Goal 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

 • De afgelopen 3 jaar heeft Versteden in samenwerking met TU Delft een nieuwe techniek uitgevonden om stalen buizen niet aan elkaar lassen maar aan elkaar lamineren. Een veelbelovende technologische ontwikkeling: nieuw produkt en nieuwe markt; diversificatie.
 • Versteden is aangesloten bij “Samen in de Regio” ter invulling van haar maatschappelijke betrokkenheid in de regio. Ze verrichten 2 maatschappelijke projecten per jaar. EN doet actief mee met “Kijk binnen bij Bedrijven”.
 • Lid van TNP-Bergen op Zoom.
 • Aangesloten bij Stichting De Groene Pluim.


SLOTWOORD

Dit is alweer de zesde Groene Pluim die wordt uitgereikt in Bergen op Zoom. Een teken dat pareltjes op het gebied van duurzaam ondernemen in deze SDG minnende gemeente te vinden zijn.

Hiermee kunnen de ondernemers en organisaties in Bergen op Zoom en omgeving hun voordeel doen en natuurlijk ook de andere Groene Pluimhouders , die een actief netwerk aan het vormen zijn. Zo staat duurzaamheid in Bergen op Zoom stevig op de kaart in 2020.