Visser & Visser

Van verkeersborden, laserapparatuur en afzetmaterialen tot rioolafsluiters, heggenscharen en trilplaten: Visser & Visser in Breda levert het. Duurzaamheid en sociaal ondernemen zit in het DNA van het familiebedrijf.

Waarom Visser & Visser een Groene Pluim verdient

Visser & Visser is al meer dan 60 jaar actief in branches zoals de grond, weg- en waterbouw. Huib Visser is de oprichter van het familiebedrijf en begon in 1960 met de verkoop goed gereedschap voor meten, bouwen en bebakenen. Met zijn zoons Menno en Huib-Jan startte Huib in 1990 het huidige Visser & Visser. In 2002 verhuisde Visser & Visser naar het bedrijventerrein Steenakker in Breda. Het duurzaam gebouwde pand biedt ruimte aan groot magazijn met verhuurafdeling, een goed geoutilleerde werkplaats en voldoende werkplekken voor de medewerkers.

Volgens de accreditatiecommissie is Visser & Visser zich zeer bewust van haar verantwoordelijkheid voor de maatschappij en fysieke leefomgeving. Er is bij Visser & Visser niet echt een beleid op het gebied van duurzaamheid geformuleerd. Het management acteert vanuit de levensovertuiging. Goed rentmeesterschap en zuinig omgaan met energie zit in het DNA van het bedrijf: “We hebben de aarde te leen van onze (klein) kinderen en dus moeten we er goed voor zorgen.”

Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Visser & Visser wil het beste uit haar mensen naar boven halen. Iedereen krijgt de kans om tot bloei te komen en wordt geholpen om zijn of haar talenten verder te ontwikkelen. De leeftijdsopbouw van het personeel bij Visser & Visser is bijzonder; er werken mensen van alle leeftijden maar de meesten zijn 60+ of 30-. Er wordt gewerkt met een buddy systeem, er is altijd een ervaren collega die met een jongere medewerker meeloopt. Er is geen aansluiting bij een CAO, maar de medewerkers kregen een tussentijdse salarisverhoging bij de hoge inflatie.
Medewerkers die geen Nederlands spreken, worden gestimuleerd om naar de Taalbus te gaan voor gericht taalonderwijs. Waar mogelijk wordt ruimte gecreëerd voor stagiaires. Deze zijn meestal afkomstig van het MBO (niveau 3 of 4). Visser & Visser verzorgt regelmatig gastlessen voor middelbaar scholieren.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

De markt waarin Visser & Visser opereert is conservatief en komt maar langzaam in beweging. Bij tenders wordt soms de Milieu Kosten Indicator (MKI) ingezet, maar dit is nog in een pril stadium.
Binnen Visser & Visser vindt geen grootschalige productie plaats waarbij grote afvalstromen ontstaan, er is veel aandacht voor het gescheiden inzamelen van reguliere afvalstromen zoals papier en karton en plastic. Verpakkingsmateriaal (piepschuim) wordt hergebruikt als opvulmateriaal of naar een recyclebedrijf gebracht.
Er wordt gewerkt met duurzame materialen. Verkeersborden moeten minimaal 20 jaar mee gaan en dan is aluminium de beste optie. Er wordt waar mogelijk gewerkt met 100 % gerecycled aluminium. Als het verkeersbord vervalt, wordt de bestickering van het bord vervangen zodat het aluminium bord opnieuw ingezet kan worden. Visser & Visser gaat zuinig om met materiaal. Repareren gaat boven vervangen: er werken 4 mensen op de afdeling reparatie en onderhoud.
Ook levert Visser & Visser de doneerring voor de openbare afvalbakken. Hier kunnen mensen hun lege statiegeldflesjes en/of blikjes in plaatsen, zodat anderen ze op een waardige manier kunnen verzamelen om vervolgens het statiegeld te innen.

Doel 13: Klimaatactie

Het dak van Visser & Visser ligt vol met zonnepanelen. Dit is goed voor meer dan 60.000 kWh aan groene stroom, meer energie dan er voor de bedrijfsvoering nodig is. In het kantoor op Veldsteen 25 wordt voor de verwarming nog gas gebruikt. De opslaglocatie aan de overkant heeft een A++++ energielabel: dit pand is gasloos en volledig geïsoleerd, op het dak liggen 320 zonnepanelen.
Visser & Visser heeft de ambitie om zich te laten certificeren voor de CO2 prestatieladder, eerst niveau 3 en daarna direct door naar niveau 5. Er zijn bij Visser & Visser 12 bedrijfswagens in gebruik, waarvan 1 volledig elektrisch is en 1 hybride variant. De overige rijden nog op diesel omdat het bereik anders onvoldoende is. In het magazijn zijn alle vorkheftrucks elektrisch en er wordt met name gewerkt met elektrisch gereedschap.
Hemelwater is niet afgekoppeld maar wordt geloosd op het riool. Er is een kleine smalle groenstrook gecreëerd waar appels- en perenbomen zijn geplant, deze leveren aan het einde van de zomer veel fruit op.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Directeur en mede-eigenaar Huib-Jan Visser is actief lid van de ondernemersvereniging Steenakker. Hij maakt zich hard voor een Energiehub Steenakker, waardoor de op het bedrijventerrein opgewekte duurzame energie ook ten goede komt aan de hier gevestigde bedrijven. De ambitieuze doelstelling is om als bedrijventerrein in 2025 energie neutraal te zijn.
Visser & Visser is partner van MVO Nederland. Het bedrijf is maatschappelijk betrokken bij en sponsor van het Annahuis, een inloophuis waar iedereen welkom is. De Oranjevereniging mag altijd spullen komen lenen. Ook is Visser & Visser een van de initiatiefnemers van Stichting de Herberg en De Soepbus. De Soepbus rijdt ’s avonds drie keer per week uit naar een vaste standplaats in het centrum van Breda, waar soep wordt uitgedeeld aan dak- en thuislozen. Daarnaast werkt het bedrijf samen met de Bredase sociale coöperatie ONS Label, waar zij regelmatig maaltijden laten verzorgen voor daklozen en vrijwilligers van Stichting De Herberg (social return).