Waardewenders

Waardewenders verwerkt vezels van bermgras en ander organisch restmateriaal tot producten van papier en karton. Dankzij het op duurzaamheid, circulariteit en partnerschap gebaseerde concept, draagt Waardewenders bij aan een omslag in de papier-, verpakking- en drukwerksector.

Dit is waarom Waardewenders een Groene Pluim verdient

Volgens de accreditatiecommissie heeft Waardewenders een diepgewortelde intrinsieke motivatie. De accreditatiecommissie is positief over de ambities en de stappen die tot op heden gezet zijn. Waardewenders is een echte inspiratiebron voor andere ondernemers en hiermee een mooie aanwinst voor het duurzame netwerk van De Groene Pluim.

Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

 • Doel 8: Eerlijk werk en economische groei
  Hoewel het papiergebruik in het algemeen terugloopt, neemt de vraag naar duurzaam papier juist toe. Het circulaire concept van Waardewenders slaat dan ook aan. De organisatie streeft naar een controleerde groei via samenwerkingsverbanden met eveneens intrinsiek gemotiveerde partners. Waardewenders ontwikkelt verschillende producten voor organisaties met sociaal of duurzaam oogmerk, waardoor een mooie synergie ontstaat. Iedereen mag zijn steentje bijdragen aan het succes van de organisatie ongeacht de leeftijd, afkomst of andere kenmerken.
 • Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie
  Waardewenders geeft wending aan reststromen. Met andere woorden, elke reststroom is een kans om waarde uit te halen. De organisatie gebruikt voor de productie van papier en karton reststromen als cacaodoppen, bermgras en gedroogde bloemen. Ook onderzoekt Waardewenders de kleine circulaire keten op bedrijfsniveau. De productie vindt in Nederland plaats. Zo zijn de transportafstanden beperkt en is er grip op de keten.
 • Doel 13: Klimaatactie
  Waardewenders is gevestigd in een boerderij waar een aanzienlijke hoeveelheid zonne-energie wordt opgewekt. Omliggende bedrijven en boeren worden meegenomen in het verduurzamingsproces en de zoektocht naar alternatieve energiebronnen. Bij zowel compostering als verbranding van bermgras komt veel Co2 vrij. Het gebruik van bermgras als grondstof voor papier en karton, levert dan ook reductie op van de CO2-uitstoot. Het bermgras is afkomstig van ecologisch beheerde bermen. Dit betekent dat de bermen maximaal twee keer per jaar gemaaid worden, waardoor kruiden de kans krijgen om te bloeien en er een betere leefomgeving voor vlinders en bijen ontstaat. Om dit ecologisch verantwoord bermbeheer uit te dragen, werkt Waardewenders samen met Bijenlandschap.
 • Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken
  Waardewenders werkt actief samen met drukkerijen, overheidsinstanties als Rijkswaterstaat en gemeenten, omliggende boeren en klanten om nieuwe reststromen te identificeren en te verwaarden. Waardewenders inspireert daarmee anderen en draagt bij aan de omslag in papiergebruik, werkwijzen en technieken. De organisatie neemt actief deel aan verschillende netwerken en stimuleert kennisdeling over duurzaamheid, circulariteit en partnerschap