Zeeuwse Reinigingsdienst

De Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. (ZRD) zorgt voor optimale afvalverwijdering voor de Zeeuwse burgers. Een schone, groene leefomgeving staat daarbij centraal. Door inzet op hergebruik en circulariteit vervult de ZRD een voorbeeldrol bij verduurzaming en innovatie binnen de afvalinzameling en -verwerkingsindustrie.

Dit is waarom De Zeeuwse Reinigingsdienst B.V. de Groene Pluim verdient
Om het milieu zo min mogelijk te belasten, werkt de ZRD aan verschillende praktische manieren van afvalinzameling. Binnen het bedrijfsproces zijn de hoeveelheid gereden kilometers, het brandstofgebruik en een efficiënte belading belangrijke aandachtspunten. Volgens de accreditatiecommissie heeft de ZRD een daadkrachtige inzet en hoge ambitie op het gebied van de vier geselecteerde SDG’s. De organisatie maakt zichtbare ketenimpact door de transitie in de afvalinzameling en -verwerking te concretiseren, onder andere door hergebruik en circulariteit.  

Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

SDG 8 (eerlijk werk en economische groei):
Met behulp van lokale instanties worden arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dankzij het beleid op duurzame inzetbaarheid worden medewerkers ondersteund om in goede gezondheid de pensioengerechtigde leeftijd te bereiken. De ZRD biedt als erkend leerbedrijf ook leerplaatsen voor BBL-studenten en geeft hiermee praktijkervaring door aan de nieuwe generatie.

SDG 12 (duurzame consumptie en productie):
Door samenwerking met afnemers kan afval input zijn voor recyclingprocessen. Hiermee kunnen nieuwe producten worden gemaakt, zoals biodiesel van ingezamelde frituurolie en kozijnen van ingezameld hout. Circulaire Ambachtscentra gaan hier in Zeeland een behoorlijke bijdrage aan leveren. Met sorteeranalyses is aangetoond dat de verontreiniging in GFT-afval is teruggebracht van 5% naar 1,6% dankzij ketensamenwerking met de verwerker. Van GFT-afval wordt A-kwaliteit keurcompost gemaakt.

SDG 13 (Klimaatactie):
Met de scholing van de medewerkers in ‘Het Nieuwe Rijden’ wordt er duurzamer gereden. ZRD wil haar voertuigen de komende jaren vervangen door zero-emissievoertuigen (batterij-elektrisch of op waterstof). Als tussenoplossing rijden de voertuigen nu op het fossielvrije HVO100. Deze brandstof wordt gemaakt van plantaardige oliën, zoals deze op de milieustraat worden ingezameld. Hiermee wordt de CO2-uitstoot met 90% verlaagd. De circulaire minicontainers van ZRD zijn gemaakt van 98% gerecycled materiaal! Zowel de Milieustraten als het kantoor van ZRD zijn voorzien van energiezuinige LED verlichting.

SDG 17 (Partnerschap om doelen te bereiken):
ZRD is aangesloten bij de Koninklijke NVRD en deelt daar haar kennis met ketenpartners en afnemers. Meerdere malen per jaar worden er rondleidingen georganiseerd waar burgers en scholieren een kijkje achter de schermen van de milieustraat kunnen nemen.

Als partner van de ‘Schone Rivieren Alliantie’ draagt ZRD bij aan het plastic vrij maken van de rivieren.

Conclusie
Op basis van het assessment, het bureauonderzoek en de audit heeft de accreditatiecommissie ondubbelzinnig kunnen vaststellen dat de ZRD een aanwinst is voor het duurzame netwerk van de Groene Pluim. De organisatie heeft ruime duurzame doelstellingen, een daadkrachtige inzet en een bijpassende motivatie om anderen te inspireren.

De accreditatiecommissie deed enkele aanbevelingen ter verbetering. Wanneer de ZRD hier uitvoering aangeeft, zal de organisatie gezien de reeds lopende duurzaamheidsactiviteiten zeker in staat zijn om de welverdiende Groene Pluim ook in de toekomst te behouden.