Corona leert

De coronacrisis heeft onze afhankelijkheid van andere landen blootgelegd. Het is niet houdbaar dat bedrijven zich alleen laten leiden door zo laag mogelijke kosten per eenheid product. De noodzaak om ketens onder de loep te nemen is hoger dan ooit. Denk aan slechte arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden, milieuvervuiling en aantasting van de biodiversiteit.