Nieuwe gemeentepagina’s

Gemeente Bergen op Zoom is koploper als het gaat om het aantal Pluimhouders. Maar liefst acht bedrijven hebben er inmiddels een. Dus je kunt stellen dat in deze gemeente de ambtelijke en bestuurlijke ambitie volop bezig is met de circulaire economie, klimaatadaptatie, energietransitie en inzet de inclusieve maatschappij.

Het idee achter de Groen Pluim is mede te danken aan de ambtelijke betrokkenheid. Ook heeft de gemeente haar toekomstvisie gebaseerd op de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, net als de Groene Pluim.

Zo wordt deze gemeente groener en het bedrijfsleven hier duurzamer. Dat zie je terug in projecten die nu samen worden opgepakt en uitgevoerd, zoals De Grote Oogst op het industrieterrein Theodorushaven, Het Delta Agro Food Lab en de Green Chemistry campus.

Stichting De Groene Pluim zet zich in een groene brug te slaan tussen beleid van de gemeente en het lokale en regionale bedrijfsleven Wilt u meer weten hierover en ermee aan de slag gaan? Mail ons op info@degroenpluim.nl of neem contact op met een van de pluimhouders of deelnemende gemeente

Wethouder Hans Peter Verroen – Wethouder Dominique Hopmans

Deze bedrijven hebben de Groene Pluim ontvangen:
Ricoh -Lindhout – Lowys Porquin – P. Jansen installatietechniek – Stadlander – Versteden – Ecopoint – DKG