Nieuwsbrief De Groene Pluim februari 2021

Sinds onze laatste nieuwsbrief in oktober is er weer veel gebeurd. Want ondanks de corona-beperkingen zijn we er in geslaagd twee Groene Pluimen uit te reiken. Zoals je namelijk op de website www.degroenepluim.nl hebt kunnen lezen zijn nu ook de bedrijven Van Haperen in Breda en Versteden in Bergen op Zoom Groene Pluimhouders. Hiermee komen we in totaal op 23 uitgereikte Groene Pluimen in Nederland. Natuurlijk speelt corona ons parten. Aan de andere kant, ondanks dat de uitreikingen een beetje in een strak jasje zaten, was de stemming steeds opperbest. Het gedoe is soms ook reden tot hilariteit. En wat veel belangrijker is; zo’n Groene Pluim is in deze tijd juist een frisse opsteker. Even iets anders. Een beloning.

Veel uitreikingen

Helaas hebben we twee uitreikingen, één in Roosendaal en één in Moerdijk door die corona op het laatste moment moeten uitstellen. Bovendien zijn er drie uitreikingen in goed overleg met de gemeenten Dordrecht, Geertruidenberg en Waalwijk doorgeschoven naar 2021. Genoeg te doen dus. Inmiddels hebben we ook weer akkoord voor een nieuwe Groene Pluim uitreiking in Uden en in Goes. Tijdens het selectie- en auditproces zullen we natuurlijk de geldende COVID-19 regels in acht nemen. Laten we hopen dat door het vaccinatieproces we op redelijke termijn weer wat versoepeling van de regels komt. We zijn inmiddels ook in gesprek met andere gemeenten en constant in beweging om de lokale overheid te overtuigen. Zodat bedrijven die het goed doen een keer door hun gemeente in het zonnetje gezet worden. Op die manier groeit ons netwerk van bedrijven die samen kennis en kunde willen delen op het gebied van minimaal vier van de zeventien Global Goals van de Verenigde Naties.

Webinars en database voor duurzame kennisdeling

In november vorig jaar hebben we onze laatste webinar gehouden over klimaatadaptie. Gelukkig is de feedback die we krijgen op deze digitale sessies wel positief, maar natuurlijk zouden we liever in een livesessies bij één van onze Pluimhouders aanwezig zijn. Waarschijnlijk gaat dit nog wel even duren, dus willen we alle 238 deelnemers die zich inmiddels aangemeld hebben op de website, binnenkort een toegang geven via deze website naar een database waarin alle 23 tot nu toe geregistreerde Pluimhouders, hun naam, locatie, branche en sterkte op het gebied van duurzaamheid  met betrekking tot. de Global Goals 8, 12 en 13 vermelden. Voor iedereen die zich aangemeld heeft op de site wordt deze, steeds groter wordende database toegankelijk en kan natuurlijk gekeken worden of er interessante zaken in staan waar je dan zelf je voordeel mee kunt doen. Dit kan ook een stimulans zijn om collegabedrijven aan te moedigen om zich ook te melden op de website www.degroenepluim.nl of gemeenten erop attent te maken, dat alleen door samen en van elkaar te leren we de uitdagingen van het klimaatakkoord kunnen halen.

Amerika haakt weer aan

Op internationaal niveau zullen deze SDG’s van de Verenigde Naties, zeker nu Amerika weer meedoet, nog meer aandacht krijgen. Maar ook op landelijk en regionaal niveau zie je steeds vaker dat men teruggrijpt op deze 17 Global Goals. Wij zijn dan ook trots dat we met de keuze van de vier goals die wij gemaakt hebben, Ondernemers, Overheid en Onderwijsinstellingen een kans geven om te laten zien dat ze een voorbeeld zijn van duurzaam ondernemen en dit ook willen delen met anderen. Natuurlijk gesupport door gemeenten die dit initiatief ondersteunen. Zodra de website voorzien is van de database met gegeven van alle Groene Pluimhouders zullen we dit laten weten.

 

Peter van den Eijnden,

Voorzitter de Groene Pluim