Podcast met de Pluim op tafel

Duurzaamheid bij Bluekens: van groene wezentjes naar verdienmodel

Gert-Jan Jonkers is een van de kartrekkers van de aparte BV ‘Bluekens EV’, gevestigd in het opvallend groen gekleurde Zero Emission Centre in Breda. Deze Bluekens-tak is verantwoordelijk voor alles wat met emissievrije logistiek te maken heeft, dus elektrische of op waterstof gebaseerde oplossingen.

Groene Pluimhouder Bluekens startte in 2005 met duurzaamheid. Na een moeizame start opereert Bluekens EV nu als een landelijke kennispartner, die overheden maar ook andere bedrijven helpt bij de energietransitie. “De eerste 15 jaar verdienden we er geen stuiver aan en werden we de ‘groene wezentjes’ genoemd. Maar door vol te houden, ontstond er een verdienmodel. Bijvangst is dat we als duurzame werkgever ook aantrekkelijker zijn voor jongeren.” Hoe Bluekens EV dat bereikte, hoor je in de nieuwe aflevering van onze Podcast ‘Met de Pluim op Tafel’. 

De podcast staat online: klik hier

#Energietransitie #duurzamewerkgever #emissievrijelogistiek #zeroemission