Resultaatgerichtheid Bergen op Zoom

Ook binnen overheden komt de effectiviteit en doelmatigheid steeds meer centraal te staan. Concrete doelen stellen. De Groene Pluim is er voorstander van om gericht op ambities en gezamenlijke doelstellingen te werken. De vertaalslag van beleid naar resultaat. Tien, 100 of 1000 bedrijven opsporen, mobiliseren en activeren, gericht op de global goals? Daar geloven wij in. Samen met overheden maken we bij voorkeur prestatieafspraken om de beweging te versnellen en zo samen de duurzame ontwikkelingsdoelen in de regio en Nederland te bereiken. De faciliterende rol van de overheden in combinatie met de enthousiasmerende en verbindende kracht van De Groene Pluim als versneller van gemeentelijke doelstellingen. Kan het sneller en resultaatgerichter?