Roosendaals wethouder Toine Theunis je moet ondernemers helpen

Roosendaals wethouder Toine Theunis je moet ondernemers helpen

De Roosendaalse duurzaamheidsagenda is vastgesteld naar aanleiding van vier openbare bijeenkomsten waar alle inwoners hun zegje konden doen. Wethouder Toine Theunis, met in zijn portefeuille duurzaamheid, ruimtelijke ordening en wonen, staat in deze turbulente gemeente bekend als ‘de wethouder op de fiets’. Zijn no-nonsense stijl helpt hem in het leggen van contacten met ondernemers. “Je moet hun taal spreken. Niet erom heen draaien maar duidelijk maken wat je van ze nodig hebt. Met de vuist op tafel durven slaan, en een potje durven knokken. Daar kunnen ze goed tegen is mijn ervaring”.

Faciliteren motiveren financieren
“Ondernemers zijn koning in hun corebusiness maar als ze buiten die cocon komen wordt het moeilijk. Je moet ze helpen. In het centrum van Roosendaal hebben wij bestaande appartementen helemaal laten renoveren (complex ‘de Douanier’) maar ik heb met de ontwikkelaar, Peter Schiphorst van Corresta, toen afgesproken dat er geen gasaansluiting meer komt. Als tegenprestatie hebben wij een gratis adviseur geboden om hem te assisteren bij die techniek en zijn we financieel garant gaan staan. Je moet het gemeentehuis uit en naar die ondernemer toe. Dat wordt gewaardeerd. Zo staat hoog op onze agenda om op het industrieterrein de platte daken van onze logistieke reuzen te benutten met zonnepanelen. (Primark en CarPack). Daar kun je meters maken, voor hunzelf maar ook om Roosendaal van zone-energie te voorzien. Je praat dan over werkelijk duizenden panelen. Vaak is de eigenaar van het pand iemand ander dan de directeur van het bedrijf. Dat maakt het lastiger. Zo’n belegger heeft minder binding. Maar door met hem in gesprek te gaan en te helpen kun je overtuigen. Daarom stellen wij onze kennis gratis ter beschikking. Samen kom je verder.” Een pro-actieve wethouder, dat kan dus ook. Bij hem thuis kan er qua duurzaamheid nog wel een tandje bij, al heeft Theunis daar zo zijn geheel eigen verklaring voor: ”Ik heb, nog, geen zonnepanelen, fiets veel en natuurlijk scheiden wij keurig ons afval. Nee, privé heb ik alles niet tot in de puntjes in orde maar daardoor sta ik juist dicht bij de belevingswereld van de gemiddelde burger.”

Hoog op de duurzaamheidsagenda van de gemeente Roosendaal

Samen met bedrijfsleven:
• Wijk Stadsoevers draait inmiddels op restwarmte van de vuilverbranding van het bedrijf Suez
• Zwaar inzetten op zonnepanelen op platte daken van grote logistieke bedrijven, waar ’meters gemaakt worden’. (Car Pack en Primark )
• Ter beschikking stelling van gratis adviseurs en eventuele financiering bij klimaatneutrale gebouwen.

Overig:
• Afvalscheiding. (restafval reduceren)
• Klimaatadaptatie: Opvangen van overtollig regenwater in de eigen wijken, Energietransitie: 3000 Toekomstige nieuwbouwwoningen geen gasaansluitingen meer. Besparen en zelf opwekken van energie, proberen bestaande woningen van het het gas afkoppelen
• Voorloper in de ecologische verbindingszone
• Wel inbreiden en renoveren, niet meer bouwen aan de randen
• Geen nieuwbouw stadskantoor maar renovatie en vol met zonnepanelen: verbouwde stadskantoor wordt toppunt qua duurzaamheid.