Terugblik SDG dag

Het was lang geleden dat de Groene Pluimhouders vroeg uit de veren moesten voor een elkaar te ontmoeten, maar het was zeer de moeite waard om op de koffie te komen bij Selecta te Dordrecht.

Gastvrouw Nicolette Kraay (CSR manager van Selecta) en gastheer Sjoerd Homminga (category manager van Selecta) trakteerden ons op een heerlijke bak koffie maar vooral op een inspirerende toelichting op de wijze waarop dit bedrijf stevig inzet op de SDG’s in het denken en doen van duurzaamheid. Hierbij hanteert Selecta 4 pijlers.

Deze pijlers sluiten naadloos aan bij de 4 Global Goals van De Groene Pluim. Het is mooi om te zien dat een multinational dat weet terug te brengen naar concrete projecten die een lokale impact hebben zowel in Dordrecht als in Burundi en Rwanda. En goed om te weten: een koffie-cup, die je meermaals gebruikt is milieuvriendelijker dan een koffiebeker, die je afwast!

Een conclusie van de discussie die volgde op deze presentatie was dat het voor alle Groene Pluim houders een uitdaging is om goed te communiceren over duurzaam ondernemen. Zowel grote ondernemingen als kleine bedrijven/instellingen zijn te bescheiden om te communiceren wat uit het hart van de Pluimhouders komt. Zeker een onderwerp om bij een volgende bijeenkomst onder de loep te leggen.

Na de pauze (met wederom heerlijke koffie en een lekkere traktatie) werd onder leiding van Maarten van Beek (één van de Groene Pluim auditors en bestuurslid) op een interactieve wijze kennis en ervaring uitgewisseld door de Groene Pluim houders. Hierbij werd snel duidelijk dat de Pluimhouders gretig zijn naar inspiratie en duurzame kennis. Juist deze is veel aanwezig bij de aanwezigen en men raakte niet uitgepraat over:

 • Boeien en binden van jongere generaties/technische personeel wordt unaniem de grootste duurzame uitdaging gezien door alle aanwezige Pluimhouders. De schaarste aan jongere gekwalificeerde medewerkers, vooral vaklui (MBO en lager niveau) wordt als een directe bedreiging gezien voor de continuïteit, vooral binnen de maak-industrie. Dat werd in de plenaire discussie vooral onderschreven en toegelicht door Martens b.v., Versteden b.v, . P. Jansen Installatietechniek b.v. en Sibelco b.v.
 • Hier was de ervaring van Piet Jansen en zijn bedrijf P. Jansen Installatietechniek b.v. als pluimhouder aanwezig, de moeite waard. Het werven is één maar wat heb je daarna te bieden? En wat zijn de uitdagingen om medewerkers naast de o zo belangrijke technische skills ook echt een klantgericht ambassadeur van je bedrijf te laten zijn? Dit zijn (praktijk) ervaringen waar we allemaal ons voordeel mee kunnen doen.
  • Piet Jansen gaf aan dat het van belang is om een werkomgeving te creëren die past bij de jonge generatie: flexibiliteit in de arbeidstijden, zelfstandigheid bieden, waar mogelijk thuis werken faciliteren.
  • Marc-Paul van Halderen sprak namens Heembouw Bedrijfsruimten Zuid B.V., het bedrijf dat succesvol een karrenvracht jonge medewerkers wist te werven en te binden, stelde dat het belangrijk is om medewerkers te betrekken bij duurzaamheidsuitdagingen: vooral jongere medewerkers (millenials) vinden dit een belangrijk thema. Geef ze een stem en laat ze participeren in dit duurzaamheidsstreven.
  • Duurzaamheid is inspirerend, aldus de ervaringen bij Wiltec, zij hebben een mooie methodiek om alle medewerkers te betrekken en mee te laten denken over deze onderwerpen. Met andere woorden, het wordt tot in de haarvaten van de organisatie gebracht, weer zo’n ‘best practice’ waar meer van ons een voordeel aan kunnen hebben.
  • CO2 is een breed onderwerp waar de meeste bedrijven concrete stappen mee zetten of het nu met de CO2 prestatieladder is of gewoon duurzaam energie opwekken omdat dat goed voelt;
  • Ook zijn de Pluimhouder op zoek naar tools die bestaan om impact van duurzaamheid te meten en daarmee de commerciële afweging te completeren;
  • Ook waren de Pluimhouders duidelijk geïnteresseerd in de wet- en regelgeving rondom duurzaamheid en staan open om hierover met de overheid een dialoog te gaan voeren om gezamenlijk tot praktische handvatten te komen.

Eén van de conclusies was dat de kracht van het Groene Pluim netwerk is dat er een enorme kennis en ervaring aanwezig is bij deze voorlopers op duurzaam ondernemen. Samen kunnen ze een versnelling teweegbrengen. Stichting De Groene Pluim wil dit dan ook versterken tijdens de volgende bijeenkomsten.

Hier ligt een mooie rol en uitdaging voor stichting De Groene Pluim om de komende bijeenkomsten invulling te geven aan de behoeften die er bestaan bij de Pluimhouders. We zullen dit in de volgende bijeenkomsten in praktijk gaan brengen.

Dordrecht, 24 september 2021