Tilburgse voormalig wethouder Klimaat, Energie en Duurzaamheid Berend de Vries

Over De Groene Pluim: “Een goed initiatief van de sector dat eraan bijdraagt om het gesprek op gang te brengen. Het is voor bedrijven inspirerend om te lezen hoe andere ondernemers concreet invulling geven aan het begrip duurzaamheid.” Het beeld bestaat bij bedrijven dat de overheid veel investeert in proces, maar weinig in d-o-e-n. Hoe concreet is Tilburg met het faciliteren van duurzaamheid? “Als gemeente voeren wij een stimulerend beleid en trekken we samen op met ondernemers. Ik noem het ‘de wortel’ en ‘de stok’. De stok wil zeggen dat we soms even pas op de plaats maken met handhaving en controle om bedrijven zo beter in staat te stellen om maatregelen te nemen.

De ‘wortel’ zit’m in onze Stuurgroep Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij Energie en Duurzaamheid (MOED)”. Die stuurgroep stuurt echt, zo legt Berend uit: ”Er bestaat veel drive bij ondernemers maar ook onvoldoende kennis. Grote bedrijven hebben het vaak al wat beter op orde. Die beschikken over de middelen. MKB-ers willen wel maar weten vaak niet hoe ze het aan moeten pakken. Op die doelgroep richten wij ons. Dat doen we bijvoorbeeld door startsubsidies te verlenen op het leggen van zonnepanelen en door experts voor ze in te huren. Maar ook door soms risicodragend in een project te participeren. We zijn bijvoorbeeld bezig om per branche (horeca en gezondheidszorg) en per bedrijventerrein gewoon aan te bellen om samen op te trekken. Je moet als overheid niet de fout maken om te vervallen in het opgeheven vingertje of door alleen te informeren. Dan gebeurt er niets. Je moet in actie komen. Aanbellen. Wat kunnen wij voor u doen? Zo kun je per bedrijf een aanbod op maat creëren en de handhaving even achterwege laten. Vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Je collega, en partijgenoot, Paul de Beer van Breda, interviewden wij ook en hij sprak toen uit veel te verwachten van het, nieuwe, kabinet. Hoe ervaar jij Rutte 3 nu in de praktijk?
“Het is nog wat vroeg om mij hier definitief over uit te spreken. Ik heb tot nu toe drie gesprekken gevoerd met minister Wiebes. Daar spreekt erg veel ambitie uit.”

Die CO2-opslag onder de grond maar niet doen dan? Jan Terlouw vindt het helemaal niks.
“Restwarmte van zware industrie kun je denk ik alleen op deze manier verwerken, het is niet anders. Maar voor het overige ben ik er ook geen fan van om CO-2 onder de grond op te slaan.”

Wat is stichting MOED?

Stichting MOED staat voor de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. Dat is een publiek/private onderneming binnen Midpoint Brabant, die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden Brabant.

Voor wie?
De industrie en het MKB die hun energiekosten willen beheersen;

  • Eigenaars en huurders van utiliteitsgebouwen, die op energiekosten willen besparen;
  • De projectontwikkelaar als verkoper of verhuurder van duurzame gebouwen;
  • Woningbouwcorporaties, die de woonlasten van hun huurders willen beperken;
  • Overheden, die duurzame ambities willen verwezenlijken, grond willen verhuren voor duurzame energieopwekking of klimaatneutrale terreinen willen inrichten;
  • Bewonersverenigingen en VVE’s die de energielasten van hun leden betaalbaar willen houden

 

Partners:
Onder anderen: DESSO, FUJI-FILM, Gemeente Tilburg, Gemeente Waalwijk, Avans Hogeschool, Hoppenbrouwers Electrotrechniek, Zoontjens, en vele anderen.

www.duurzaammoed.nl