Van Adrichem Kwekerijen

Eerste Groene Pluim Steenbergen

Warmtekrachtkoppeling, optimale benutting van restwarmte en CO2, natuurlijke gewasbescherming en assimilatielampen; het zijn slechts enkele voorbeelden die maken dat Van Adrichem Kwekerijen de eerste Groene Pluim binnen de gemeente Steenbergen in de wacht sleepte. Wethouder economische zaken Kees Gommeren overhandigde deze erkenning op 21 maart 2024 aan Loek van Adrichem, algemeen directeur van de grove trostomaten kwekerij. Dat gebeurde ten overstaan van de deelnemers aan de ondernemersbijeenkomst bij Akkermans Leisure & Golf in Steenbergen.

Familiebedrijf zet zich in voor duurzaam ondernemen

Voor het familiebedrijf, met alweer de derde generatie aan het roer, is een eerlijke, natuurlijke manier van produceren van de tomaten het uitgangspunt. In de kassen is er natuurlijke bestuiving door hommels. Voor de bestrijding van rupsen, witte vliegen, luizen en andere insecten worden natuurlijke vijanden zoals sluipwespen en macrolophus ingezet. Voor de substraatteelt gebruikt Van Adrichem Kwekerijen steenwol. Deze wordt na gebruik ingezameld en teruggeleverd aan de leverancier. Daarmee krijgt de steenwol een tweede leven in de baksteenindustrie. Momenteel is 95% van de gewasbescherming biologisch. Voor de beregening wordt gebruik gemaakt van het opgevangen regenwater afkomstig van de kassen.

Gebruik restwarmte

De onderneming beschikt in totaal over 34 hectare grond, verdeeld over twee locaties in Steenbergen en Westdorpe. In de kassen Steenbergen werkt Van Adrichem Kwekerijen met warmtekrachtkoppeling (WKK). Deze werkt op gas en genereert naast de benodigde warmte ook CO2 en elektriciteit. De warmte en de CO2 worden benut voor de teelt terwijl de elektriciteit wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. In Westdorpe bouwde Van Adrichem de ultiem energiezuinige en duurzame Sublimato-kassen. Op deze locatie wordt de restwarmte van de nabij gelegen kunstmestfabriek ingezet. Hierdoor is er geen aardgas meer nodig. In Steenbergen hoopt Van Adrichem Kwekerijen de restwarmte, afkomstig van de vuilverbranding Roosendaal, vanaf 2027 toe te kunnen passen.

Actief bestuurslid Ondernemers Platform Steenbergen

Loek van Adrichem is een actief bestuurslid van het Ondernemers Platform Steenbergen (OPS), waar hij de glastuinbouw vertegenwoordigt. Ook is de kwekerij aangesloten bij MKB Nederland en Glastuinbouw Nederland (voorheen LTO Glaskracht). Daarnaast is Van Adrichem Kwekerijen nauw betrokken bij de slimme software van Source.ag. Dit platform is belangrijk voor het verzamelen van informatie en kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) om de tomatenteelt te optimaliseren.


Audit glansrijk doorstaan

Volgens de accreditatiecommissie zijn duurzaamheid en hart voor de natuur van huis ingegeven. Het bedrijf is zich zeer bewust van de impact van de tomatenteelt en onderzoekt samen met partners de verschillende mogelijkheden om de voetafdruk van het bedrijf te verkleinen. Vooral op de vlakken van verantwoorde productie en klimaatactie is Van Adrichem Kwekerijen een koploper. Volgens de accreditatiecommissie van de Groene Pluim heeft Van Adrichem de audit dan ook glansrijk doorstaan en is de kwekerij deze erkenning meer dan waard. Van Adrichem Kwekerijen is daarmee de eerste duurzame ondernemer die in de gemeente Steenbergen de Groene Pluim ontving. Hiermee mag het bedrijf zich scharen bij de in totaal meer dan zeventig koplopers door heel Nederland. Op onze website lees je meer over deze kersverse Groene Pluimhouder.

*Op de foto v.l.n.r.: Loek van Adrichem (directeur Van Adrichem Kwekerijen), Kees Gommeren (wethouder economie Steenbergen), Peter van den Eijnden (Groene Pluim).