Wethouder duurzaamheid Paul de Beer van Breda

De kopgroep in het bedrijfsleven is een heel peloton geworden

“Ik ken ondernemers die zich koploper mogen noemen maar je hebt ook een hele groep achtervolgers. Wat je wel ziet is dat die club van koplopers in het bedrijfsleven momenteel uitgroeit tot een heel peloton. Gemeentelijk hoop ik op een verschuiving. Het zou beter zijn als er meer bovenregionaal gestuurd gaat worden. Dan kun je strategisch meer meters maken en weten ondernemers beter waar ze aan toe zijn. Nu is het per gemeente nog te verschillend.“ Je collega in Bergen op Zoom, wethouder Yvonne Kammeijer is jaloers. Jij hebt 10 fte’s op duurzaamheid en zij maar anderhalve fte zegt ze. “Dat klopt. Wij zijn in Breda al heel vroeg begonnen. 2008. Dat heeft ons voorop doen lopen. Het nadeel is dat je dan het risico loopt dat je minder schakelt met ondernemers en het onderwijs. Bergen op Zoom kwam misschien wat later en kleiner op gang maar is wel gelijk aan tafel gegaan. Meer verbinder, terwijl wij meer initiator zijn. We stimuleren elektrisch vervoer door faciliteren van laadpalen. Sinds kort hebben we als eerste gemeente een volledig elektrische vuilniswagen, die voorbereid is op waterstof. Samen met leverancier en specialisten uit het bedrijfsleven hebben we een bestaande wagen compleet omgebouwd. Hiermee steken we als gemeente onze nek uit in de verwachting dat anderen zullen volgen. Ook proberen we ondernemers daarmee te stimuleren om een waterstofstation te realiseren.” De Beer zijn grote doel is om heel Breda in 2044 klimaatneutraal te krijgen.

Actiepunten:

• Breda investeert de komende jaren 21 miljoen euro in de verduurzaming van de eigen gebouwen om ze zoveel mogelijk energie neutraal te maken.
• Met een Europees project stimuleert Breda bedrijventerreinen in Breda om met advies en ondersteuning, gezamenlijk op te trekken in de verduurzaming.
• Breda helpt ondernemers bij de landelijke subsidieaanvraag voor duurzame maatregelen als zonnepanelen.
• Breda doet mee aan de green deal weg- en waterbouw en de betonketen: zoveel mogelijk hergebruik van materialen in de weg- en waterbouw in de stad.

Een en al duurzaamheid dus. Dat brengt ons bij de vraag. Hoe staat het eigenlijk bij Paul de Beer thuis, verdient hij daar een Groene Pluim? “Nou, we zijn twee jaar geleden verhuisd. Het hele huis is gestript om eens goed te isoleren en we hebben gelijk zonnepanelen gelegd. We zijn helaas nog niet van het gas af.“