Wethouder duurzaamheid Yvonne Kammeijer van Bergen op Zoom

Ik hou zelf ook van concreet hoor
Trots vertelt de duurzaamheidswethouder van Bergen op Zoom Yvonne Kammeijer over behaalde resultaten. Ze legt uit dat haar gemeente niet alles kan. ”Kijk mijn collega Paul de Beer in Breda heeft vijftien fte’s op milieu en duurzaamheid en ik iets meer dan anderhalf. Daar ben ik wel een beetje jaloers op.” We blijven een beetje heen en weren over de mate waarin je als lokale overheid je nek uit kunt steken, maar Kammeijer geeft zich niet gauw gewonnen. “Met ons speciale Energie innovatiefonds hebben we veel lokale initiatieven op de kaart gezet. Daarnaast een SDE subsidieaanvraag ingediend om voor negen gemeentelijke accommodaties zonnepanelen te realiseren. Wij zijn dus zeker concreet bezig, maar moeten roeien met de riemen die we hebben. Zo hebben we pas ook een pilot gedaan naar ondergrondse laadpalen voor elektrische auto’s. En zitten we aan tafel met ondernemers van het bedrijventerrein Lage Meren Meilust om daar met provinciale subsidie een verduurzaamd bedrijventerrein te bewerkstelligen. De bedrijven hebben inmiddels een zogenaamde milieubarometer ontvangen waarmee ze inzicht krijgen in eigen gebruik van energie.”

Natuurpodium en Green Chemistry Campus
“De gemeente Bergen op Zoom ziet duurzaamheid als facetbeleid. Elke beleidsafdeling heeft zich duurzame ontwikkeling eigen gemaakt of werkt daaraan. Daarom werken we in Bergen op Zoom aan duurzame ontwikkeling door initiatieven aan te moedigen, door bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties met elkaar in verbinding te brengen en aan te moedigen, door zelf het goede voorbeelden te geven.” Mooi voorbeeld van samenwerking met het bedrijfsleven is de zogenaamde Green Chemistry Campus, op het terrein van Sabic. Een initiatief van de provincie Noord-Brabant, de gemeente Bergen op Zoom en N.V. REWIN West Brabant, een business accelerator voor biobased innovaties op het snijvlak van agro en chemie. De biobased economy waarin hernieuwbare grondstoffen fossiele grondstoffen vervangen, is steeds zichtbaarder. De Green Chemistry Campus vergroot de slagingskans van biobased ondernemers en draagt zo bij aan de totstandkoming van een biobased economy.

Goed voorbeeld doet goed volgen

Lokale energie coöperatie Energiek Brabantse Wal

Bouwen aan een zelfstandige coöperatie zonder winstoogmerk om duurzame energie voor iedereen in Steenbergen en Bergen op Zoom mogelijk te maken. Dit doet de gemeente samen met de leden (particulieren, bedrijven, verenigingen etc.) door slimme acties op te zetten en samen te werken met de ondernemers in Steenbergen en Bergen op Zoom om de lokale bedrijvigheid te stimuleren en aan te sluiten bij bestaande ontwikkelingen.

Energieambassadeurs

De Energieambassadeur geeft advies op maat aan huizenbezitters. Deze ambassadeur helpt mensen de juiste beslissingen te nemen op het gebied van energetische maatregelen aan de eigen woning.

Expertsessies

Een groene generatie vraagt om duurzame educatie. Experts delen kennis op het Natuurpodium. Samen met het Natuurpodium organiseert gemeente Bergen op Zoom diverse expertsessies over duurzaamheid. De sessies moet geïnteresseerden bewust maken en inspireren hoe om te gaan met klimaatverandering. Een eerste thema is bijvoorbeeld ‘Water in de tuin’.