Wethouder Maarten Burggraaf het liefst hadden we alle aanmelders een Pluim gegeven

Gemeente Dordrecht smaakte dit jaar het genoegen een Groene Pluim uit te reiken aan het koffiebedrijf Selecta en Pelican Rouge. Het groene event beviel zo goed dat ook voor 2022 weer Een Groene Pluim uitreiking op de rol staat in de oudste stad van Holland. Reden voor de redactie van stichting De Groene Pluim om hierover wat vragen te stellen aan de wethouder onder wiens regie dit allemaal gebeurt, Maarten Burggraaf.

 

In hoeverre heeft uw gemeente met de uitreiking van de Groene Pluim ook andere ondernemers enthousiast gemaakt?

“Het liefst hadden we natuurlijk alle aanmeldingen een Pluim gegeven! Een duurzame stad met een goede balans tussen mens, milieu en economie is onze ambitie kunnen we als gemeente niet in ons eentje bereiken. Daar hebben we ook de inzet en samenwerking met het bedrijfsleven bij nodig. Een initiatief als de Groene Pluim is een mooie manier om ondernemers die al groen bezig zijn in het zonnetje te zetten. Het liefst hadden we alle aanmeldingen een pluim gegeven. Door dit soort initiatieven in de schijnwerpers te zetten inspireren we misschien andere bedrijven ook om een stap verder te gaan op het gebied van duurzaamheid. Er gebeurt sowieso al veel op dat vlak. Tijdens mijn wekelijkse bedrijfsbezoeken kom ik regelmatig goede ontwikkelingen tegen.”

 

Wat voor beleid zet Dordrecht nog meer in om ondernemers over te halen tot duurzaam ondernemen?

“Als gemeente hebben we een voorbeeldrol. We zetten ons in om ons eigen vastgoed te verduurzamen met energiebesparende maatregelen. En we stimuleren en ondersteunen ondernemers. We promoten bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen op Dordtse bedrijfsdaken via het programma ‘Zon op bedrijfsdaken’, waarbij het proces volledig ontzorgd wordt, inclusief de SDE subsidieaanvraag. Ook kijken we hoe we circulariteit verder kunnen brengen. Dat doen we onder andere door partijen uit een sector samen te brengen rond een grondstoffentafel en zo met elkaar in gesprek te gaan over mogelijkheden en – uiteindelijk – concrete projecten.”

 

Herkent u de aanname dat ondernemers vaak best veel doen op het gebied van duurzaamheid, maar dat niet zo makkelijk aan de grote klok hangen?

“Jazeker. Zoals ik al zei: tijdens bedrijfsbezoeken komen we veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid tegen. Maar niet iedereen laat dit zien aan de buitenwereld. Wij kunnen daarbij helpen door bijvoorbeeld verslag te doen op LinkedIn. En zo andere ondernemers inspireren.”

 

Gelooft u in de voorbeeldfunctie van lokale koplopers, neem Selecta, voor andere ondernemers?

We willen onze lokale koplopers zowel faciliteren in hun transitie als inzetten als voorbeeld voor de andere ondernemers. Onze overtuiging is dat dit beter werkt dan wanneer wij het als overheid vertellen. De koplopers laten zien dat verduurzaming mogelijk is in de praktijk. Wij kunnen daarbij een verbindende rol spelen: partijen bij elkaar brengen en elkaar inspireren.”

 

 

 

Ziet u verschil tussen ondernemers die doen aan duurzaamheid uit oogpunt van windowdressing en bedrijven die intrinsiek geloven in duurzaam ondernemen?

“Verduurzaming heeft niet alleen impact op het milieu en de samenleving, het kan je als bedrijf ook economisch voordeel opleveren. Minder energiekosten bijvoorbeeld. Of een betere concurrentiepositie of nieuwe markt.”

 

Vroeger’ leek duurzaam ondernemen meer iets voor groene ridders. Denkt u dat duurzaamheid tegenwoordig door iedere ondernemer nagestreefd moet worden?

“Iedere ondernemer krijgt hier nu al, of anders de komende jaren, mee te maken. Het is iets van alle ondernemers geworden. Bovendien zien we dat steeds meer bedrijven duurzaamheid via innovaties ook zien als kans voor nieuwe business.”

 

Waarom is het leuk (en niet alleen maar gedoe) voor ondernemers en overheden om bezig te zijn met duurzaamheid? 

“Verduurzaming biedt ook kansen. Bijvoorbeeld om je bedrijf door te ontwikkelen, te groeien, nieuwe markten aan te boren. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de ondernemer en voor onze stad.”

 

Tot slot: heeft u zelf een verleden als ondernemer?

“Als accountmanager voor het MKB bij de Rabobank heb ik gezien hoe lastig het kan zijn voor bedrijven om te investeren in verduurzaming. Want die investering moet je ook terug verdienen. De overheid kan daarbij helpen door een rol spelen bij de opstartkosten. Wij hebben bijvoorbeeld het MKB-Katalysatorfonds dat bedrijven subsidie verstrekt om innovatie en verduurzaming te realiseren.”