Wethouder Willemsen wethouder gemeente Oosterhout

Willemsen kaatst de bal slim terug als hem voor de voeten geworpen wordt dat de overheid achterblijft bij het bedrijfsleven als het gaat om duurzaamheid. “Aan de klimaattafels zijn het juist het bedrijfsleven en de industrie die financieel nog niet willen leveren. De laatste jaren is de focus van het vertegenwoordigend bedrijfsleven sterk veranderd. Vroeger ging het om zaken als bereikbaarheid, tegenwoordig is alles duurzaamheid wat de klok slaat”, aldus wethouder Marcel Willemsen (CDA) die duurzaamheid, milieu en arbeidsmarktparticipatie in zijn portefeuille heeft.

Willemsen is ook bekend met het bedrijfsleven vanuit zijn vorige leven als wethouder Economische Zaken waar hij veelvuldig aan tafel zat met VNO-NCW. Over De Groene Pluim is hij duidelijk. “Een goed initiatief en een aanjager om bedrijven bewuster en actiever om te laten gaan met dit onderwerp. Ik zie dat bedrijven hun Groene Pluim heel actief uitdragen, medewerkers zijn er trots op. Het is goed voor je externe maar ook voor je interne uitstraling.” Lippendienst bewijzen is niet zo moeilijk, maar wat doet de gemeente Oosterhout concreet aan duurzaamheidsbeleid? “We faciliteren het bedrijfsleven met het project ‘Zon op Bedrijfsdaken’. Elk bedrijf met een minimale dakoppervlakte van 150 vierkante meter kan hieraan meedoen. Adviesbureau Econnetic ontzorgt hen met het bepalen van de geschiktheid van het dak en vervolgens het aanvragen van de SDE-subsidie. (zonnepanelen vergoeding voor grootverbruikers). We hebben dat tijdens een speciaal bedrijfsbezoek in een volle zaal met ondernemers gepromoot. Er waren 40-50 ondernemers in de zaal die je dan rechtstreeks kunt overtuigen. Dat heeft impact.” De gemeente Oosterhout geeft overigens zelf het goede voorbeeld aan het bedrijfsleven door het dak van de gemeentewerf vol te laten leggen (door stichting ONE) met zonnepanelen. De gemeentewerf kan daarmee geheel op zonne-energie gaan draaien. Burgers kunnen daarin participeren. Willemsen geeft ook hoog op over Oosterhouts streven naar multimodaliteit, een mooi woord voor het bevorderen van goederenvervoer over niet alleen de weg maar ook over water en spoor. Die laatste twee zijn veel duurzamer dan over de weg. Hiermee belanden we bij Willemsen’s stokpaardje: subregionaal samenwerken. Volgens de Oosterhouter zouden meer gemeentes dat moeten doen. Een vergaande samenwerking met Altena, Dongemond en Breda ligt voor de hand. Eventueel aangevuld met de Moerdijk. “Voor het bevorderen van goederenvervoer per spoor werken wij nauw samen met de gemeente Moerdijk. En als je bijvoorbeeld denkt aan de ontwikkeling van bovenregionale bedrijventerreinen of het neerzetten van windmolens moet je dat als gemeente niet in je eentje gaan doen. Je ziet die dingen overal vandaan.” De sky is dus de limit voor deze wethouder die naast enthousiast bestuurder van duurzaamheid ook een alerte CDA-er blijft. Vrij naar zijn voormalige voorman Buma: ”Wie gaat straks de rekening betalen”