Zo lang als ik weet zijn ondernemers al bezig met duurzaamheid

“Groene thee graag”. De Tilburgse wethouder Bas van der Pol met in zijn portefeuille duurzame economie kan er zelf ook wel om lachen. Natuurlijk drinkt hij groene thee. What else? Hij ontvangt in het geheel verbouwde stadskantoor dat, het mag gezegd, uitblinkt door functionele schoonheid en volledig circulair. Van der Pol, Tilburger van origine, was eerder werkzaam in het Rotterdamse. Maar aan zijn tongval hoor je zijn afkomst. Een pré, wat betreft de verslaggever, die graag van der Pol’s vraag beantwoordt over het doel en de achtergrond van De Groene Pluim. De textielstad zelf bereikt haar potentieel duurzame ondernemers middels de privaat-publieke organisatie Stichting DuurzaamMOED (duurzaammoed.nl) die valt onder Midpoint Brabant (www.midpointbrabant.nl). Samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geven aan energietransitie, energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden Brabant. Daarnaast wordt ingezoomd op de industrieterreinen middels de Greendeals in samenwerking met de Vitaalverenigingen die in netwerkverband de brug vormen tussen de gemeente en de individuele bedrijven. Deze verenigingen denken mee aan de voorkant en in het uitvoeringsprogramma. Gericht op beheer en inrichting van de openbare ruimte met nadruk op energietransitie en klimaatadaptatie. Concreet? Is dat volgens van der Pol Tilburg in 2045 volledig circulair zou moeten zijn. Een mooie score is in dit verband dat de inwoners van Tilburg van 240 naar nog ‘maar’ 140 kilo afval per persoon zijn gegaan. Top. Als we hem vragen of hij nooit twijfelt, gezien toch de invloed van klimaatontkenners op het debat, antwoordt hij: ”Ik voel veel energie en motivatie in de maatschappij om dit te realiseren. Zolang ik al spreek en werk met ondernemers, zeg de laatste vijftien jaar, zie ik dat ondernemers concreet bezig zijn met verduurzamen.” Dat concreet bezig zijn heeft al resultaat opgeleverd in de vorm van meer biodiversiteit op de industrieterreinen. Net als opvang van water en verminderen van hittestress. En niet te vergeten natuurlijk het project ZonOpDak met als doel 25% van de daken van het industrieel complex te ‘beleggen’ met zonnepanelen. Bedrijven kunnen daar ook aan meedoen middels investeringen. Zo kan hij nog wel even doorgaan. Van der Pol schakelt makkelijk van beleid naar uitvoering. Hij noemt het Tilburgse Textielmuseum dat samen met Midpoint Brabant de zogenaamde textielhub organiseert. Een inspiratie voor de sector om te komen tot productinnovatie en nieuwe businessmodellen. “Wij zijn sterk in de maakindustrie geworteld in de textiel en de spoorwegen. Je ziet dat daar nieuwe circulaire producten ontwikkeld worden. Zoals onlangs bij het Pater van den Elsenplein waar we het eerste experiment in Nederland hadden met emissieloos vervoer. Ook met emissieloos materieel zoals circulaire bestratingsmaterialen.” Ja, er wordt weleens wordt gezegd dat het bedrijfsleven duurzaamheid alleen ziet als windowdressing. “Maar ondernemers snappen al lang wat hun maatschappelijke opgave is. Dat moeten ze ook wel. In de keten wordt duurzaamheid steeds meer afgedwongen. Anders mag je gewoon niet meer leveren of word je niet meer uitgenodigd voor aanbestedingen.” Volgens hem is de tijd voorbij dat duurzaam ondernemen iets is voor groene ridders en idealisten. “Het is inmiddels common sense. Al kun je het wel een compliment aan diezelfde groene ridders noemen dat we inmiddels zover zijn gekomen.” Maar het moet sneller volgens hem. We leven in de week van de klimaattop van Glasgow en als daar volgens Van der Pol iets duidelijk is geworden is het wel dat Nederland een tandje bij mag zetten.

 

foto: Angeline Swinkels