Wiltec BV

Profiel

De roots van Wiltec B.V. liggen in de professionele spuiterij, van bijvoorbeeld de hout- en meubel-branche tot de automotive industrie.
Om de klanten steeds beter van dienst te kunnen zijn, is het specialisme en productenpakket door de jaren heen verder gegroeid.

Wiltec B.V. startte in 1971 als “Van der Wilt”; een eenmanszaak in verfspuitapparatuur voor de schilders markt. In de jaren 80 speelde het bedrijf in op de grote marktontwikkeling in de industriële sector, door het assortiment uit te breiden met Graco producten. In 1993 vond de overgang naar Wiltec B.V. plaats en ging het bedrijf verder met 15 medewerkers in dienst. Er volgde verschillende overnames.

In 2003 verhuisde Wiltec B.V. naar de Energielaan in Uden. Wiltec B.V. bleef het assortiment uitbreiden door middel van overnames. De divisie beroepskleding en beschermingsmiddelen groeide in een rap tempo. Ook introduceerde Wiltec B.V. in 2010 haar eigen merk: Deltec Tape.

Steeds meer klanten vonden Wiltec B.V. en het bedrijf verhuisde daarom in 2013 naar het huidige pand aan de Industrielaan 24 in Uden, waarbij duidelijk de keuze is gemaakt te verhuizen naar een bestaand pand in plaats van nieuwbouw. Het huidige pand is aangepast en verduurzaamd. Een proces dat nog steeds gaande is.

Wiltec B.V. heeft geen eigen productie faciliteiten maar is echt een handelsbedrijf. Samen met de leveranciers wordt gekeken naar een optimaal producten pakket. Op dit moment werken er zo’n 380 medewerkers in verschillende afdelingen zoals sales, logistiek, techniek en op kantoor.

Wiltec B.V. kan impact maken in de markt omdat ze midden in de keten zitten. Zij kunnen deze positie gebruiken om vliegwiel te zijn dat duurzaam ondernemen aanzwengelt. Ook worden de klanten gezocht die hierbij aansluiten, zodat andere bestaande klanten hierin meegaan. Voorbeelden hiervan zijn Ambulance zorg Nederland, waarbij leverancier Havep heeft aangehaakt en de Schiphol Group waar kleding alleen gebruikt wordt en niet in bezit is van de individuele medewerker.

Wiltec B.V. heeft de hele logistieke keten in beeld gebracht en zijn op zoek naar oplossingen om de keten circulair te maken, hierbij wordt gedacht aan recycling, maar ook streven naar “zero waste” en circulariteit.

Wiltec B.V. is hiermee uniek en onderscheidend in de groothandel.

Op de website profileert Wiltec B.V. zich als een duurzaam bedrijf. Er zijn een aantal doelstellingen geformuleerd zowel op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als op het gebied van duurzaam ondernemen.
Een en ander wordt duidelijk gecommuniceerd in de, vanaf de website te downloaden, brochure Verantwoord en Duurzaam ondernemen.

BEVINDINGEN ACCREDITATIECOMMISSIE DE GROENE PLUIM BIJ Wiltec B.V.

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Wiltec B.V. heeft ongeveer 400 medewerkers in dienst. Zij zijn geen sociale werkvoorziening maar bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volop kansen. Zij werken samen met partners waar de medewerkers worden ingezet. Voorbeelden hiervan zijn de schoonmaak en de groenvoorziening. Ook worden mensen ingezet na een proefplaatsing en kunnen daarna in vaste dienst komen. Wiltec B.V. heeft hier voor 2030 de volgende doelstelling aan gekoppeld: minimaal 10 % medewerkers in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wiltec B.V. bied geen hoge salarissen maar wel volop ontwikkelingsmogelijkheden. Zo zijn er inhoudelijke en algemene digitale trainingsprogramma’s (Skills-town) en is er een samenwerking met de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) voor een leiderschapsprogramma.

Daarnaast is er samenwerking met het ROC in Veghel, de gemeente en andere bedrijven in een hybride leeromgeving. Het ROC levert de docenten en de bedrijven faciliteren in leerwerkplekken. Ook biedt Wiltec B.V. plaats aan circa 30 stagiaires per jaar. Wiltec B.V. is een erkend leerbedrijf.

Wiltec B.V. neemt haar verantwoordelijkheid als werkgever: Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers krijgt volop aandacht door onder andere het verstrekken van fruit op de werkplek, sportprogramma’s onder andere voor het thuiswerken, gebruik van de ommetjes app, teamgeest, hardlopen onder begeleiding en een in-house fysiotherapeut voor advies bij klachten op de werkplek.

Iedereen krijgt een kans, zowel jonge startende werknemers als oudere werknemers aan het einde van hun werkzame leven.

Bij economische groei wordt achteruitgang van het milieu zoveel mogelijk voorkomen. In 2013 is niet gekozen voor nieuwbouw maar is een bestaande locatie gekozen. Er is niet gesloopt maar verhuisd naar de huidige voormalige EMI locatie. De bestaande locatie wordt geheel verduurzaamd, er is LED verlichting aangebracht, een WKO installatie in gebruik genomen en er zijn 4031 zonnepanelen op het dak gelegd.

Wiltec B.V. heeft het concept van “Open hiring”’ omarmt een iedereen kan zich aanmelden voor een klus. Hierbij is er geen sollicitatie procedure en wordt er niet gevraagd naar de achtergrond van de kandidaten. Er geldt een wie het eerst meldt krijgt de klus regime. “Open Hiring” geeft iedereen een gelijke kans, zonder vooroordeel.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Er vindt op locatie geen productie plaats. De belangrijkste milieu belastende processen zijn verzenden en vervoer. Er worden snelle duurzame keuzes gemaakt zoals het overgaan op papieren koffiebekers voor gasten en een eigen mok voor de medewerkers. Ook is aan alle medewerkers een dopper verstrekt.

Vervoer is zowel vervoer van de producten naar de klanten, als het vervoer van de medewerkers. Door corona zijn nieuwe inzichten ontstaan met name bij de accountmanagers (buitendienst). Niet alle afspraken met de klant vereisen fysieke aanwezigheid. Veel afspraken kunnen ook online wo-den afgehandeld. Hierdoor worden de gereden kilometers ook na de corona tijd beperkt.

Vervoer naar de klant gebeurt daar waar mogelijk met lokale fietskoeriers. Er wordt gekeken naar groeperen van leveringen en het mogelijk maken van zoveel mogelijk dropshipment om onnodig transport te voorkomen. Het transport vindt CO2 neutraal plaats. Er is een compensatiecontract voor het aanplanten van bossen. De bestaande transportpartners zijn ook aan het ontwikkelen richting duurzaam vervoer.

Er wordt ingezet op minder lucht transporteren. Verpakking is bij verzenden een noodzakelijk kwaad, maar daar waar mogelijk worden dozen op maat gebruikt en zoveel mogelijk verdichting toegepast.

50% van de business bestaat uit kleding en PBM’s. De mogelijkheden van het hergebruik van kleding worden onderzocht. De kleding wordt niet meer weggegooid na gebruik van de individuele medewerker maar wordt na revitalisatie opnieuw ingezet. Kleding wordt waar mogelijk bij end of life ingezet voor andere toepassingen zoals bekleding van meubilair. De (werk) handschoenen zijn verbeterd en zijn biodegradable.

Het organiseren van de retour en afvalstromen is nog een logistieke uitdaging: er is een retour stroom, deze moet worden uitgezocht en weer opnieuw worden ingezet. Ook moeten er mogelijkheden worden gezocht om de afvalstroom opnieuw in te zetten.

Bij de spuitcabines ligt het accent op het verminderen van materiaalgebruik en het terugbrengen van luchtemissies. Ook wordt gekeken naar het drogen met zo min mogelijk warmteverlies en een zo laag mogelijk energieverbruik.

Doel 13: Klimaatactie

Klimaatactie neemt een belangrijke plek in de bedrijfsvoering van Wiltec B.V., waarbij de 4031 zonnepanelen op het dak het meest zichtbaar zijn. Over de opwekking van elektra en het verbruik wordt in de ontvangsthal gecommuniceerd.

Binnen het bedrijf gaat alle verlichting na 21:45 uur uit. Er is veel aandacht voor gedrag van medewerkers. Er is een PR campagne om bewustwording te vergroten.

Monitoring van verbruik vindt volop plaats en geeft informatie over grote verbruikers en besparings-opties.

De doelstelling voor 2030 is volledig energieneutraal te zijn. Op het dak is nog voldoende ruimte voor meer panelen, maar de opslag van energie is nog een grote uitdaging. Wellicht is het in de toekomst mogelijk accupacks overdag op te laden. Nu vindt de opwekking met name overdag plaats en wordt er terug geleverd aan het net.

Er wordt op dit moment nog gas gebruikt voor verwarming en er zijn nog geen concrete plannen om van het gas af te gaan.

Intern transport is volledig elektrisch en er is een warmteterugwinsysteem die de serverruimte koelt en de het kantoor(deels) verwarmt.

In relatie tot klimaatadaptie lopen er nog geen acties. Het is onbekend waar hemelwater geloosd wordt (schoon- of vuilwaterriool of direct naar oppervlakte water).

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Op de website wordt duidelijk gecommuniceerd over duurzaamheid en hoe dit wordt vorm gegeven binnen Wiltec B.V..

Er wordt met veel verschillende partners gewerkt aan verduurzaming. Voorbeelden zijn de transport partners (fietskoeriers, transsmart), maar ook met leveranciers en klanten wordt samen gewerkt om de producten te verduurzamen. Het begint bij het ontwerp en de productie van bijvoorbeeld de bedrijfskleding. Hiervan is samenwerking met de partner HAVEP een mooi voorbeeld. Kleding wordt geproduceerd met minimale impact op mens en milieu.

Met de klant Schiphol Group wordt kleding gebruikt, gerevitaliseerd en opnieuw ingezet. Door maximale re-use wordt 30% minder kleding in de keten gebracht.

De directeur is co-founder en bestuurslid van de stichting AANtWerk

Er wordt met onderwijsinstelling Avans gewerkt aan het zoeken naar oplossingen voor circulariteit. Ook is er een samenwerking met de HAN voor het ontwikkelen en geven van leiderschapstraining voor medewerkers.

Met het ROC Veghel wordt samengewerkt in een hybride leeromgeving, waarbij leerlingen een leer-werkplek wordt geboden.

Wiltec B.V. is lid van de branche vereniging VGGW en het wordt steeds gebruikelijker om van elkaar te leren. De directeuren kennen elkaar en wisselen informeel kennis en informatie uit.

Wiltec B.V. is lid van VNONCW en neemt deel aan diverse kennissessies.

Er wordt gewerkt aan een Center of Progress waar inspiratie kan worden opgedaan en bijeenkomsten kunnen worden gehouden. Daarnaast biedt het een platform voor oplossingen (solutions) voor nu en in de toekomst.

DUURZAAMHEIDSSTRATEGIE EN -MANAGEMENT

Als Groene Pluimhouder moet je naast een goede staat van dienst, zoals uit de toetsing blijkt, tenminste op twee zaken vooroplopen:

Duurzaamheidstrategie
De ambitie voor duurzaam en verantwoord ondernemen ligt hoog. De ambitie voor 2030 wordt extern gecommuniceerd en is verder uitgewerkt in een brochure waarin de doelstellingen en voorbeelden terug te vinden zijn. Zaken als CO2 neutraal en zero waste worden hier expliciet benoemd.
Het zit in de cultuur van het bedrijf om alle mensen, zonder vooroordeel, een kans te geven.

Duurzaamheidsmanagement
Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is nadrukkelijk aanwezig en de directeur maakt een zeer betrokken indruk onder andere als co-founder van AANtWERK. Dit is een platform waar werkgevers elkaar tijdens evenementen en workshops inspireren op het gebied van inclusief ondernemen, en laten zien dat de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ en succesvol zakendoen heel goed samen gaan. Dat geeft hem kippenvel !!!!
Het enthousiasme is voelbaar als er over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gesproken.

CONCLUSIE VAN DE ACCREDITATIECOMMISSIE

Volgens de accreditatiecommissie heeft Wiltec B.V. op het gebied van duurzaam ondernemen een hoge ambitie. In de brochure Duurzaam en verantwoord ondernemen zijn deze ambities concreet vastgelegd met doelstellingen en voorbeelden.

Wiltec B.V. in Uden is een duurzame koploper en is regionaal een voorbeeld voor andere bedrijven. Zij gaan lokale partnerschappen aan en nemen daarin een voortrekkersrol.

De accreditatiecommissie is positief over de ambitie die het bedrijf heeft en de stappen die tot op heden gezet zijn.

Wiltec B.V. in Uden verdient De Groene Pluim. In de toekomst zal met deze ambitie Wiltec B.V. zeker in staat zijn de Groene Pluim te behouden en een echte inspiratiebron te zijn voor anderen op het gebied van Duurzaam en Maatschappelijk Ondernemen.

SLOTWOORD

Dit is de eerste Groene Pluim die wordt uitgereikt in de gemeente Uden. Een teken dat pareltjes op het gebied van duurzaam ondernemen in deze gemeente zeker te vinden zijn.

Hiermee kunnen de ondernemers in Uden en omgeving hun voordeel doen en natuurlijk ook de andere Groene Pluimhouders die een actief netwerk aan het vormen zijn.

Zo staat duurzaamheid in Uden stevig op de kaart en zijn er voldoende mooie voorbeelden ter inspiratie van andere ondernemers.

Het is de 25ste Groene Pluim die wordt uitgereikt, een mooi jubileum, dat des te meer aantoont dat Duurzaam Ondernemen door steeds meer bedrijven wordt omarmt. Het netwerk groeit en steeds meer duurzame inspiratie kan worden gedeeld.