Wiltec BV

Wiltec, specialist op het gebied van Industrie & Spuiterijtechniek, Veiligheid & Bedrijfskleding en Kantoor & Facilitair, gelooft dat er in elk bedrijf áltijd wel iets slimmer, veiliger of duurzamer kan.

Dit is waarom Wiltec de Groene Pluim verdient

Door de werkomgeving slimmer in te richten, de werkprocessen te optimaliseren en de werkomstandigheden te verbeteren helpt Wiltec haar klanten  vooruit! Het in Uden (gemeente Maashorst) gevestigde bedrijf kreeg op 30 april 2021 de Groene Pluim uitgereikt, die op 15 maart 2024 verlengd werd.

Wiltec B.V. heeft geen eigen productie faciliteiten maar is echt een handelsbedrijf. Samen met de leveranciers wordt gekeken naar een optimaal producten pakket. Er werken zo’n 400 medewerkers in verschillende afdelingen zoals sales, logistiek, techniek en op kantoor. Wiltec B.V. kan impact maken in de markt omdat ze midden in de keten zitten.

Bij het auditbezoek vielen vanuit de verschillende SDG’s de volgende initiatieven op:

Wiltec B.V. biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volop kansen. Doel is dat in 2030 moet 10% van het werknemersbestand uit deze mensen bestaat. Wiltec werkt hierin samen met partners om deze mensen in te zetten, denk aan schoonmaak en de groenvoorziening. Wiltec B.V. is een erkend leerbedrijf en biedt plaats aan circa 30 stagiaires per jaar. Iedereen krijgt een kans, zowel jonge startende werknemers als oudere werknemers aan het einde van hun werkzame leven. Duurzame inzetbaarheid van de medewerkers krijgt volop aandacht. Wiltec B.V. omarmde het concept ‘open hiring’; iedereen kan zich aanmelden voor een klus. Wie het eerst komt krijgt de klus, zonder vooroordelen.

Doel 8: Eerlijk werk en economische groei

Bij economische groei wordt achteruitgang van het milieu zoveel mogelijk voorkomen. In 2013 koos men voor een bestaande locatie in plaats van nieuwbouw.

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Er vindt op locatie geen productie plaats. De belangrijkste milieu belastende processen zijn verzenden en vervoer. Sinds Corona handelen de accountmanagers veel afspraken online af. Hierdoor worden de gereden kilometers beperkt. Vervoer naar de klant gebeurt daar waar mogelijk met lokale fietskoeriers. Er wordt gekeken naar groeperen van leveringen om onnodig transport te voorkomen. Verpakking is zoveel mogelijk op maat, voor verdichting van de verzending.

50% van de business bestaat uit kleding en PBM’s. De kleding wordt niet meer weggegooid na gebruik van de individuele medewerker, maar wordt na revitalisatie opnieuw ingezet. Kleding wordt waar mogelijk bij end of life ingezet voor andere toepassingen zoals bekleding van meubilair. De (werk) handschoenen zijn verbeterd en zijn biodegradable.

Doel 13: Klimaatactie

Wiltec B.V. bracht de hele logistieke keten in beeld en zoekt naar oplossingen om deze circulair te maken. Dat kan recycling zijn, maar ook ‘zero waste’ en circulariteit. Klimaatactie neemt een belangrijke plek in de bedrijfsvoering van Wiltec B.V. Het gebouw is verduurzaamd, waarbij de 4031 zonnepanelen op het dak het meest zichtbaar zijn. Daarnaast is er LED verlichting aangebracht en is er een WKO installatie. Over de opwekking van elektra en het verbruik wordt in de ontvangsthal gecommuniceerd.

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Op de website wordt duidelijk gecommuniceerd over duurzaamheid. Wiltec wil haar positie gebruiken om duurzaam ondernemen in de keten aan te zwengelen. Wiltec werkt op dat gebied met veel verschillende partners samen. Voorbeelden zijn de transport partners (fietskoeriers, transsmart), maar ook leveranciers en klanten om de producten te verduurzamen. Het begint bij het ontwerp en de productie van bijvoorbeeld de bedrijfskleding. Hiervan is samenwerking met de partner HAVEP een mooi voorbeeld. Kleding wordt geproduceerd met minimale impact op mens en milieu. Met de klant Schiphol Group wordt kleding gebruikt, gerevitaliseerd en opnieuw ingezet. Door maximale re-use wordt 30% minder kleding in de keten gebracht. De directeur is co-founder en bestuurslid van de stichting AANtWerk. Dit is een platform waar werkgevers elkaar tijdens evenementen en workshops inspireren op het gebied van inclusief ondernemen, en laten zien dat de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ en succesvol zakendoen heel goed samen gaan.

Conclusie van de accreditatiecommissie (30 april 2021)

De ambitie voor duurzaam en verantwoord ondernemen ligt hoog bij Wiltec. Het enthousiasme is voelbaar als er over duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt gesproken. De ambitie voor 2030 wordt extern gecommuniceerd en is verder uitgewerkt in een brochure waarin de doelstellingen en voorbeelden terug te vinden zijn. Zaken als CO2 neutraal en zero waste worden hier expliciet benoemd. Het zit in de cultuur van het bedrijf om alle mensen, zonder vooroordeel, een kans te geven.

Wiltec B.V. is dan ook een duurzame koploper en ook regionaal een voorbeeld voor andere bedrijven. Het bedrijf gaat lokale partnerschappen aan en pakt daarin een voortrekkersrol. De accreditatiecommissie is positief over de ambitie die het bedrijf heeft en de stappen die tot op heden gezet zijn. Wiltec is de Groene Pluim is dan ook meer dan waard!

Verlenging Groene Pluim (15 maart 2024)

Stichting De Groene Pluim constateert op basis van de resultaten van de in februari 2024 door Wiltec B.V. ingevulde SDG-self-assessment en de ervaringen in de afgelopen jaren dat het bedrijf, gebruikmakend van de aanbevelingen van De Groene Pluim, verdere stappen heeft gezet op het gebied van duurzaam ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Actieve deelname in het Groene Pluim netwerk (audits, bijeenkomsten en podcast).
  • Een CSR (MVO) manager functie ingevuld waarmee concreet, structureel en bedrijf overkoepelend verdere stappen worden gezet.
  • Een vastgestelde, aan de bedrijfsmissie gekoppelde, strategie met concrete doelen voor 2025 en 2030 incl. actieplan gebaseerd op 4 pijlers: investeren in medewerkers, milieu, maatschappij en in de keten.
  • PSO-prestatieladder trede 3 behaald.
  • Opzet medewerkersprogramma #SamenSterk om het werkplezier te verhogen en ziekteverzuim en verloop te reduceren.
  • Een nieuwe code of conduct opgesteld om ook in de productieketen stappen te zetten.
  • Uitbreiding van aanbod van (innovatieve) producten die circulair zijn of minder impact op milieu, mens en dier hebben.
  • Partnership met andere transporteur om het transport verder te verduurzamen.
  • Op de locatie te Uden in 2023 20% gas gereduceerd en 14% reductie van de restafval stroom.

In verband met deze actieve en positieve ontwikkelingen verdient Wiltec B.V. een verlenging van De Groene Pluim.