Verlenging van De Groene Pluim voor Wiltec B.V.

Het behouden van De Groene Pluim is alleen weggelegd voor de bedrijven en organisaties die hun duurzame ambities ook blijven waarmaken. Zij worden dan ook regelmatig langs de duurzame meetlat gelegd. Zo ook Wiltec. En met succes: het Udense bedrijf ontving op 15 maart 2024 een verlenging van De Groene Pluim. Dat gebeurde tijdens een Groene Pluim ontbijtbijeenkomst, waarbij Wiltec zich een goede gastheer toonde.

Expertise delen en samenwerken belangrijke criteria

Een belangrijk criterium voor verlenging van het Pluimhouderschap is partnerschap, oftewel de mate waarin de bedrijven als voorbeeld optreden, hun expertise delen en samenwerken. Binnen het Groene Pluim-netwerk is Wiltec een buitengewoon actieve deelnemer. De contactpersonen zijn zelf regelmatig aanwezig bij Groene Pluim-activiteiten en gingen voor de netwerkbijeenkomst op 15 maart aan de slag om de collega Pluimhouders een inspirerend programma te bieden. Bovendien schoof directeur Bart Zegers in juli vorig jaar aan bij ‘Met de Pluim op tafel’, de podcastserie van De Groene Pluim. Ook draaide Bart Zegers meerdere keren mee bij auditbezoeken bij potentiële Groene Pluimhouders. Wiltec zette stappen buiten het Groene Pluim-netwerk. Zo werkt het bedrijf samen met een andere transporteur om het transport verder te verduurzamen.

Aanbevelingen verdere verduurzaming

In het auditrapport dat bij de uitreiking van de Groene Pluim met de kersverse Pluimhouders wordt gedeeld, is ook altijd een aantal aanbevelingen opgenomen. Wanneer het tijd is om te toetsen of de pluimhouder de Groene Pluim nog steeds waard is, vraagt de stichting het betreffende bedrijf een SDG-self-assessment in te vullen, om de duurzame ontwikkelingen van de afgelopen jaren toe te lichten. Een van de stappen die Wiltec zette, was het aanstellen van Marielle van Rijbroek als CSR (MVO) manager. “Zo willen we concreet, structureel en bedrijf overkoepelend verdere stappen zetten. Verder ontwikkelden wij een aan de bedrijfsmissie gekoppelde, strategie. Hierin staan concrete doelen voor 2025 en 2030 inclusief actieplan gebaseerd op 4 pijlers: investeren in medewerkers, milieu, maatschappij en in de keten. Ook is het aanbod van (innovatieve) producten die circulair zijn of minder impact op milieu, mens en dier hebben, uitgebreid. Op het vlak van sociaal ondernemen behaalde Wiltec PSO-prestatieladder trede 3. Daarnaast implementeerden wij het programma #SamenSterk om het werkplezier te verhogen en ziekteverzuim en verloop te reduceren”, zegt Marielle van Rijbroek.

Terechte verlenging Groene Pluim

Bestuurslid en auditor Henk Krols beoordeelde de SDG-self-assessment: “De ambitie van Wiltec is op het vlak van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen onverminderd groot. Het bedrijf is actief en betrokken. Daarnaast maakte Wiltec, aan de hand van de aanbevelingen van De Groene Pluim maar ook vanuit de intrinsieke motivatie, een mooie ontwikkeling door. Wiltec B.V. toonde dan ook aan dat het De Groene Pluim nog steeds meer dan waard is. De verlenging tot maart 2029 is dus zeker terecht.”

Bij de ‘Groene Pluimhouders’ lees je meer over Wiltec B.V.

Op de foto v.l.n.r.: Groene Pluim-voorzitter Peter van den Eijnden, CSR Manager Marielle van Rijbroek, directeur Bart Zegers