Driessen Groep en Regbat

Helmond reikt twee Groene Pluimen uit

Dat gebeurde op maandag 30 oktober 2023 bij een ondernemersevenement tijdens de Nationale Klimaatweek. Klimaatburgemeester Brigitte van de Koevering onthaalde ondernemers bij Driessen Groep met een inspirerend programma over hoe we met elkaar kunnen werken aan een mooiere, schonere en groenere leefwereld. Aansluitend vond de uitreiking van De Groene Pluim plaats.

In de schijnwerpers dankzij positieve impact

De eerste Groene Pluim voor Helmond werd twee jaar geleden uitgereikt aan koploper Arte Groep. Dit jaar was de gemeente zo onder de indruk van het grote aantal koplopers, dat wethouder Arno Bonte niet één maar zelfs twee Helmondse bedrijven in de schijnwerpers plaatste. Hij reikte een Groene Pluim uit aan Pero Swinkels, mede-eigenaar van Regbat Helmond. Ook Koen de Rooij, directeur Duurzaamheid bij Driessen Groep ontving De Groene Pluim. Hoewel dit twee totaal verschillende bedrijven zijn, zijn zij beide een duurzame inspiratiebron voor de eigen sector en daarbuiten.

Regbat Helmond: milieuwinst en kostenbesparingen door hergebruik accu’s en tractiebatterijen

Pero Swinkels is de mede-eigenaar en oprichter van Regbat Helmond. Deze intrinsiek gedreven ondernemer houdt ervan om dingen te repareren of te hergebruiken, wat duidelijk is terug te zien in de missie van het bedrijf. Regbat Helmond verlengt de levensduur van accu’s en tractiebatterijen aanzienlijk door deze te repareren, te onderhouden en te repareren. Ook ontwikkelde Regbat een regeneratiemethode. Hierdoor gaan accu’s en tractiebatterijen veel langer mee. Dit levert naast een kostenbesparing met name milieuwinst op.

Driessen Groep: streven naar duurzaam werkgeluk

Driessen Groep ondersteunt organisaties in de zorg, het onderwijs en de overheid en de mensen die daar (willen) werken bij alle mogelijke uitdagingen in het domein van mens en werk. (Duurzaam) werkgeluk is het motto dat overal terugkomt.

Driessen Groep biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans, door ze bijvoorbeeld in te zetten bij de koffiebar Jan & Koek. Daarnaast zette het bedrijf een werk- en ontwikkelprogramma op voor alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering. Met scholieren en studenten wordt aan diverse opdrachten gewerkt in het Learning Lab en trainee-ships en stageplaatsen worden aangeboden bij de vacatures op de website. Ook was de accreditatie-commissie onder de indruk van de duurzame bedrijfsvoering die Driessen Groep de afgelopen jaren liet zien en de wijze waarop de medewerkers hierin worden meegenomen.

Kortom: de accreditatiecommissie, waar ook algemeen directeur Niels van den Beucken van Arte Groep deel van uit maakte, is zeer positief over de ambities van beide bedrijven en de stappen die tot op heden gezet zijn. De Groene Pluim gaat dan ook terecht naar deze duurzame koplopers! Op de website van De Groene Pluim https://degroenepluim.nl/groenepluimhouders/ leest u meer over de inspanningen die Driessen Groep en Regbat Helmond leverden op het vlak van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wij feliciteren beide bedrijven van harte met het in de wacht slepen van De Groene Pluim!