De Kok Bouwgroep

De Groene Pluim voor De Kok Bouwgroep

Bij een extra feestelijke bijeenkomst op maandag 8 mei 2023 ontvingen Bart de Kok en Robbert van de Sande van De Kok Bouwgroep, De Groene Pluim uit handen van Dominique Hopmans, wethouder gemeente Bergen op Zoom. Commissaris van de Koning Noord-Brabant Ina Adema was hierbij getuige. Zij werd door Groene Pluim-voorzitter Peter van den Eijnden benoemd tot ambassadeur.

De Kok Bouwgroep bestaat al bijna 100 jaar en is actief in nieuwbouw, verduurzaming, renovatie, service en onderhoud. Het bouwbedrijf wil op een duurzame en positieve manier bijdragen aan de omgeving, zowel op maatschappelijk vlak als op het gebied van bouwen.

Dit is waarom De Kok Bouwgroep de Groene Pluim verdient
Volgens de accreditatiecommissie, waar ook de Brabantse Groene Pluimhouder Remmers Bouwgroep deel van uitmaakte, zet De Kok Bouwgroep stevig in op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er zijn interne ontwikkelingskansen en mogelijkheden voor mensen op afstand van arbeidsmarkt. Kenmerkend is de aandacht voor hergebruik, remontage, losmaakbaarheid, klimaatadaptatie en ecologie. Ook spant het bedrijf zich in om verduurzaming in de keten tot stand te brengen. Bij De Groene Pluimhouders lees je meer over De Kok Bouwgroep.

50e Groene Pluim!
Inmiddels sloten meer dan twintig gemeentes door heel Nederland zich aan bij De Groene Pluim. Gemeente Bergen op Zoom is koploper als het gaat om het aantal Pluimhouders; De Kok Bouwgroep is in deze gemeente de negende organisatie die De Groene Pluim ontving. Dit is in totaal de 50e Groene Pluimhouder in Nederland. Extra bijzonder omdat de Gemeente Bergen op Zoom in 2016 één van de initiatiefnemers was voor De Groene Pluim! Dat er al 50 Groene Pluimen werden uitgereikt, toont aan dat steeds meer bedrijven Duurzaam Ondernemen omarmen.

Verlenging van De Groene Pluim voor twee Bergse bedrijven
Het behouden van De Groene Pluim is alleen weggelegd voor de bedrijven en organisaties die hun duurzame ambities ook blijven waarmaken. Zij worden dan ook regelmatig langs de duurzame meetlat gelegd. Een belangrijk criterium hierbij is partnerschap, oftewel de mate waarin de bedrijven als voorbeeld optreden, hun expertise delen en samenwerken. Installatiebedrijf Piet Jansen en Woningcorporatie Stadlander, beide gevestigd in Bergen op Zoom, lieten zien dat zij De Groene Pluim nog steeds meer dan waard zijn. Zij kregen op 8 mei 2023 een verlenging van hun Groene Pluim.