Voor Gemeenten

Maatschappelijke beweging starten en versnellen. De Groene Pluim werkt nauw samen met gemeenten waarin de gelauwerde pluimhouders gevestigd zijn. De uitreiking van een pluim is een business-event op één podium samen met de betrokken wethouder/s. Op deze manier bereikt de gemeente op een concrete en visuele manier haar ondernemers met duurzaamheidsbeleid.

Want veel gemeenten hebben beleid gemaakt, of zijn ermee bezig, op de thema’s afval, energie, klimaattransitie en arbeidsparticipatie. Daarbij worden vaak hoge ambities geformuleerd ten aanzien van arbeidsparticipatiegraad, resultaatgerichte klimaatneutraliteit en maximale inzet op het hergebruiken van grondstoffen. Dat ondernemers hierbij een belangrijke rol vervullen is evident. De Groene Pluim helpt overheden om die ondernemers te bereiken met een positief pro-actief concept.

De Groene Pluim is een stimuleringsprogramma’s gericht op de intrinsieke motivatie van bedrijven om goed te doen. Samen met overheden wordt deze handschoen opgepakt. Het gezamenlijke belang is immers de leefbaarheid van de stad, gemeente, provincie en uiteindelijk de wereld. Vanuit ondernemersperspectief, invulling te geven aan gemeentelijke beleidsdoelstellingen, effectief en met een maatschappelijk impact. De Groene Pluim haalt voor de betrokken overheid de pareltjes op en motiveert anderen om mee te doen.

Een coalitie erbij
Binnen de betrokken regio bouwt De Groene Pluim samen met de betrokken gemeente verder aan bestaande netwerken (landelijk- en branchegerichte) om zo te komen tot een nieuwe community met lokale believers. De koplopers, die iedere regio in zich heeft, worden betrokken bij de beweging. Samen bouwen we aan een coalitie erbij om hiermee het verschil te gaan maken. Sessies die aansluiten bij gemeentelijke ambities en beleidsplannen gekoppeld aan de inzet, actie en vermogen van de bedrijven zijn slechts een onderdeel van het netwerk. Inhoudelijke begeleiding door ervaringsdeskundigen en/of branchegenoten uit andere regio’s zorgen ervoor dat de versnelling kan plaatsvinden. Zoals Paul de Beer Wethouder Duurzaamheid van Breda aangeeft, “dan worden enkele koplopers ineens een heel peloton”. We zorgen voor verbindingen in uw regio, die voor u werken en waar bedrijven direct voordeel hebben

Groene Pluim maakt duurzaam bedrijfsleven zichtbaar

Onlangs deelde de Terneuzense wethouder Laszlo van de Voorde (transities klimaat en duurzaamheid) nog een compliment uit aan een inwoonster uit zijn gemeente. Diane Bakker had haar jaren ‘80 huis […]

Lees bericht

Zo lang als ik weet zijn ondernemers al bezig met duurzaamheid

“Groene thee graag”. De Tilburgse wethouder Bas van der Pol met in zijn portefeuille duurzame economie kan er zelf ook wel om lachen. Natuurlijk drinkt hij groene thee. What else? […]

Lees bericht

Wethouder Maarten Burggraaf het liefst hadden we alle aanmelders een Pluim gegeven

Gemeente Dordrecht smaakte dit jaar het genoegen een Groene Pluim uit te reiken aan het koffiebedrijf Selecta en Pelican Rouge. Het groene event beviel zo goed dat ook voor 2022 […]

Lees bericht

Uitreiking gemeente Moerdijk, door wethouder Désirée Brummans

De gemeente Moerdijk heeft op vrijdag 24 september voor de tweede maal de Groene Pluim uitgereikt. Wethouder Désirée Brummans speldde de Groene Pluim op bij algemeen directeur Gert Jan de […]

Lees bericht

Wethouder Joost de Goffau van Goes Groene Pluim inspireert ondernemers

De Goesse wethouder Joost de Goffau (CDA) had al *drie keer het genoegen om in zijn gemeente een Groene Pluim uit te reiken. Reden voor de redactie van De Groene […]

Lees bericht

Wethouder duurzaamheid Paul de Beer van Breda

De kopgroep in het bedrijfsleven is een heel peloton geworden “Ik ken ondernemers die zich koploper mogen noemen maar je hebt ook een hele groep achtervolgers. Wat je wel ziet […]

Lees bericht

Wethouder Willemsen wethouder gemeente Oosterhout

Willemsen kaatst de bal slim terug als hem voor de voeten geworpen wordt dat de overheid achterblijft bij het bedrijfsleven als het gaat om duurzaamheid. “Aan de klimaattafels zijn het […]

Lees bericht

Tilburgse voormalig wethouder Klimaat, Energie en Duurzaamheid Berend de Vries

Over De Groene Pluim: “Een goed initiatief van de sector dat eraan bijdraagt om het gesprek op gang te brengen. Het is voor bedrijven inspirerend om te lezen hoe andere […]

Lees bericht

Waalwijk brengt grote jongens en MKB ondernemers samen

Wethouder Ronald Bakker legt met volle overtuiging uit dat Waalwijk probeert een stip aan de horizon te zetten. In 2017 werd door de gemeente de zogenaamde Green Deal gevormd, een […]

Lees bericht

Roosendaals wethouder Toine Theunis je moet ondernemers helpen

Roosendaals wethouder Toine Theunis je moet ondernemers helpen De Roosendaalse duurzaamheidsagenda is vastgesteld naar aanleiding van vier openbare bijeenkomsten waar alle inwoners hun zegje konden doen. Wethouder Toine Theunis, met […]

Lees bericht

Resultaatgerichtheid Bergen op Zoom

Ook binnen overheden komt de effectiviteit en doelmatigheid steeds meer centraal te staan. Concrete doelen stellen. De Groene Pluim is er voorstander van om gericht op ambities en gezamenlijke doelstellingen […]

Lees bericht

Donkergroen: Groene Pluim gemeenten (met minimaal één uitreiking)

Lichtgroen: Gemeenten waar bedrijven zich al wel aangemeld hebben

MEER WETEN?

Bestuurders die meer willen weten over de organisatie van een groene pluim in hun gemeente kunnen vrijblijvend contact opnemen voor een kennismaking. Mail daarvoor naar: info@degroenepluim.nl

 

Hierboven een handig overzicht van alle gemeenten die de Groene Pluim ondersteunen.